En kvinnlig lärare står i klassrummet

Stor satsning på utbildning av nyckelpersoner i skola och förskola

Utbildningsförvaltningen genomför en storsatsning på pedagogisk utveckling genom att utbilda s.k. Nyckelpersoner inom skola och förskola. Syftet är att sätta ännu mer fokus på att utveckla undervisningen. Totalt rör det sig om över 140 lärare och förskollärare som ska fungera som Nyckelpersoner och driva skolutveckling på sina skolor och förskolor.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Satsningen kan genomföras tack vare statsbidrag och stöd från Skolverket inom ramen för projekt Samverkan för bästa skola, där Trollhättan ingår med fem förskolor under perioden 2018-2020.

-Det är en fantastisk förmån för oss på Utbildningsförvaltningen att kunna genomföra den här satsningen för ökad kvalitet på våra skolor och förskolor. Vi får ett starkare fokus på utveckling och syftet är att satsningen ska bidra till barns- och elevers lärande, säger Ove Johansson, förvaltningschef på Utbildningsförvaltningen.

-När vi analyserar våra resultat ser vi att utvecklingen av verksamhetens kvalitet är avgörande för resultaten. Genom att nu kunna satsa på att universitetsutbilda över 140 lärare och förskollärare blir det en injektion av kompetens och drivkraft i våra verksamheter, och det ska bli spännande att följa utvecklingen, säger Per Hellmark, verksamhetschef grundskola.

Nyckelpersonerna ska på uppdrag av rektor eller förskolechef driva pedagogiska utvecklingsfrågor och vara ett stöd i kvalitetsarbetet. Alla legitimerade lärare och förskollärare har möjlighet att söka till uppdraget, och det är i slutändan upp till rektor eller förskolechef att utse nyckelpersonerna på sina enheter. Totalt handlar det om mellan 140-150 personer som kommer att genomgå utbildningen Att leda och leva skolförbättring, som genomförs av Karlstads Universitet.

- Vi har stora förhoppningar på den här satsningen, och jag är övertygad om att många av våra skickliga lärare och förskollärare, i sitt nya uppdrag, och med den här utbildningen, kommer att bidra på ett ännu bättre sätt till att alla barn och elever i våra skolor och förskolor får en utbildning som är spännande, engagerande och hjälper dem att lyckas och nå sina mål, säger Birgitta Ahlberg, verksamhetschef förskola.

Ansökan till Nyckelpersonsuppdraget öppnar den 21 januari. Uppdraget pågår från den 18 mars 2019 till den 31 december 2020

 

Senast granskad 2022-10-05 av KLALIW