Startskott för kontaktcenter

Trollhättans Stad vill bli bättre på att ge god service till våra invånare, företagare och andra som kommer i kontakt med oss, samt att säkerställa att servicen blir snabbare, enklare och mer effektiv.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

En förstudie om kontaktcenter presenterades för och godkändes av kommunstyrelsen den 5 september 2018. Då fick stadsdirektören i uppdrag att ta fram ett förslag till budget, finansiering och tidplan för genomförande av ett kontaktcenter i Trollhättans Stad. Förslaget presenterades och antogs på kommunfullmäktige den 25 november.

Vad är ett kontaktcenter?

Ett kontaktcenter fungerar som en samlad väg in till kommunen, oavsett ärende och kanal, via telefon, besök, chatt och sociala medier.

Vad är fördelen med ett kontaktcenter?

Ett kontaktcenter ger en ingång för medborgare, mer jämlik service och en mer effektiv organisation. Det innebär:
• bättre bemötande och engagemang i mötet med kommunen
• ökad tillgänglighet i mötet med kommunen
• ökad lösningsgrad i första kontakten oavsett val av kanal
• en effektivare ärendehantering för invånare och förvaltning
• förenkla servicen kring kommunens tjänster
• förbättrad återkoppling till invånaren i pågående ärendeprocesser
• förbättrat underlag till utveckling och digitalisering av kommunala tjänster och servicen kring dessa

Varför ett kontaktcenter?

Kommuner som har inrättat ett kontaktcenter kan i genomsnitt lösa 70–80 procent av de frågor som kommer in redan vid första kontakten. Man slipper långa ledtider, felkopplade samtal och tröga beslutsvägar som kan leda till frustration hos både personal och invånare. 

Senast granskad 2019-11-27 av KLALIW