Fem kvinnor och män sitter vid ett bord och samtalar.

Stabilt näringslivsklimat i Trollhättan

Idag presenterade Svenskt Näringsliv 2019 års ranking av det lokala företagsklimatet i alla Sveriges kommuner. Trollhättan tappade placeringar men ligger fortsatt stabilt i den övre halvan av landets kommuner.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Trollhättan placerade sig på plats 119 av landets 290 kommuner, och på tredje plats i Fyrbodal, efter Dals Ed och Tanum. Även i Sveriges kommuners och landstings mätning av företagsklimatet, ligger Trollhättan stabilt, på plats 7 av kommuner över 40.000 invånare. Arbetet med ett bra företagsklimat fortsätter.

– Vi har en stabil position och det är viktigt för oss att fortsätta utvecklas i nära dialog med företagen och andra näringslivsaktörer, kommenterar Paul Åkerlund, kommunstyrelsens ordförande.

Att näringslivsklimatet är bra i Trollhättan, får näringslivschefen ofta bevis på i samtalen med företagen.

- Vi har under 2019 sett en tydlig ökning av förfrågningar från företag som vill köpa mark eller fastigheter för att kunna etablera sin verksamhet i Trollhättan, vilket visar att vi har en stark attraktionskraft, berättar näringslivschef Helena Kortered.

- Vi jobbar kontinuerligt med att skapa bra förutsättningar för vårt befintliga näringsliv, för att stödja dem i sin utveckling. Ett bra företagsklimat bygger bland annat på en god samverkan mellan olika aktörer, och det upplever jag är en av Trollhättans styrkor, kommenterar näringslivschef Helena Kortered.

Rankingen baseras dels på Svensk Näringslivs årliga företagsenkät där 172 företag från Trollhättan svarat, dels på statistik från Statistiska Centralbyrån (SCB) och kreditinformationsföretaget UC utifrån sex olika variabler.


Resultatet av näringslivsrankingen finns på Svenskt Näringslivs webbplats.

Senast granskad 2019-09-26 av KLALIW