Människor på en bro tittar upp mot fyrverkerierna mot en blålila himmel

Så här ser reglerna angående fyrverkerier ut

Vid den här tiden på året används fyrverkerier. I stadens ordningsföreskrifter anges vad som är tillåtet. Pyrotekniska varor är tillåtna från kl 15:00 på nyårsafton till 01:00 på nyårsdagen. Polistillstånd krävs alltid inom 200 meter från äldreboende eller sjukhus.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan
I ordningsföreskrifterna i Trollhättan anges reglerna för när fyrverkerier och andra pyrotekniska varor. Så här står det bland annat:
 
"Enligt 3 kap 7 § ordningslagen får pyrotekniska varor inte användas utan tillstånd av polismyndigheten om användning med hänsyn till tidpunkten, platsens belägenhet och övriga omständigheter innebär risk för skada på eller någon beaktansvärd olägenhet för person eller egendom.
 
Tillstånd av polismyndig het krävs för att få använda pyrotekniska varor på platser
(gällande såväl offentliga som andra platser) dels i syfte att förhindra att människors hälsa eller egendom skadas till följd av användningen, dels i syfte att upprätthålla den allmänna ordningen. Tillstånd av polismyndighet krävs alltid för att få använda pyrotekniska varor inom ett avstånd av 200 meter från särskilda boenden för äldre och Norra Älvsborg lasarett. (Se förteckning över särskilda boenden bilaga 1). Tillstånd av polismyndighet krävs vidare för att få använda pyrotekniska varor inom Trollhättans tätort, Sjuntorp, Upphärad, Åsaka, Velanda samt Norra Björke, vid alla tidpunkter utom mellan kl 15.00 och påföljande dag 01.00 under helgaftnarna påskafton, valborgsmässoafton och nyårsafton."
Senast granskad 2019-12-23 av KLALIW