Rekrytering av ny chef för omsorgsförvaltningen

Förvaltningschef Lena Johansson väljer att vid årsskiftet avsluta sitt förordnande som chef för omsorgsförvaltningen för att istället ta sig an ett stadsövergripande uppdrag. Rekrytering av en ny förvaltningschef inleds inom kort, med ambitionen att en ny chef ska vara på plats i december.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Lena Johansson har, som högste chef för omsorgsförvaltningen, bland mycket annat drivit ett utvecklingsarbete kring bemanning som grundar sig i SKL och Kommunals avtal om rätt till heltid.

- Vi har lagt basen för ett nytt sätt att se på bemanning och vid årsskiftet går det arbetet in i en ny fas, det blir en bra tid för mig att lämna stafettpinnen vidare, menar Lena Johansson.

- Lena Johansson har gjort ett gott arbete och drivit flera viktiga förändringsprocesser som behöver fortgå även med en ny chef vid rodret, kommenterar stadsdirektör Ulrika Strandroth Frid.

Lena Johansson har också under sina åtta år som förvaltningschef drivit på det digitala utvecklingsarbetet inom verksamheten, erfarenheter som hon nu tar med sig i sitt kommande stadsövergripande uppdrag, att stärka förutsättningarna för en högre digitaliseringstakt i alla stadens verksamheter.

– Jag är glad att vi kommer att kunna dra nytta av Lenas kunskap om organisationen och ledarerfarenhet i en ny roll. Att öka digitaliseringstakten är jätteviktigt för att kunna möta de utmaningar välfärden står inför, fortsätter Ulrika Strandroth Frid.

Senast granskad 2019-05-09 av KLALIW