Bilden föreställer det nya kvartert Mars. Fotografiet är taget nedifrån och föreställer tre grå/vita höghus med röda detaljer.

Plusresultat för koncernen

I bokslutet för koncernen Trollhättans Stad för 2018 blir resultatet +82 miljoner kronor, vilket motsvarar 1,7 procent av koncernens omsättning. Sammanlagt har 1500 miljoner kronor lagts på investeringar inom koncernen, ett exempel är till bostäderna i det centrala kvarteret Mars.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

PRESSMEDDELANDE, 2019-04-08

I bokslutet för koncernen Trollhättans Stad för 2018 blir resultatet +82 miljoner kronor, vilket motsvarar 1,7 procent av koncernens omsättning. Samtliga bolag och kommunalförbund inom koncernen, förutom Trollhättans Stad, redovisade positiva resultat. 
 
Koncernens totala investeringar uppgick till 1500 miljoner kronor. AB Eidar, Trollhättans Bostadsbolag AB, står för de största investeringarna av dessa, nämligen 630 miljoner kronor som resulterat i drygt 400 lägenheter i produktion under 2018, såsom kvarteret Mars i centrum med 177 lägenheter och den pågående byggnationen av kvarteret Gulsparven i Sandhem med 165 lägenheter. Trollhättans Stads har investeringar som motsvarar 170 miljoner kronor och övriga koncernen investerade för sammanlagt 700 miljoner kronor. Trollhättan Energi AB har genomfört stora investeringar i vatten- och avloppsnätet samt fortsatt utveckla infrastrukturen för fibernät. Kraftstaden Fastigheter Trollhättan AB har pågående investeringar i nya byggnad 103 på Innovatumområdet och nya Sylteskolan. 
 
Den långsiktiga betalningsstyrkan för hela koncernen, den så kallade soliditeten, minskade något från 23,7 procent till 22,2 procent.
 
- Det är positivt att koncernen har en stabil ekonomi, inte minst när vi är i en stark utveckling som kräver en hel del investeringar. Bolagen levererar positiva resultat som gott och väl kompenserar för det underskott som redovisades av Trollhättans Stad, kommenterar Paul Åkerlund. 
 

Kontakt:

Paul Åkerlund, kommunstyrelsens ordförande, tfn 070-554 44 56
Dan Jonasson, ekonomichef, tfn 0520-49 79 51

 

Senast granskad 2019-12-02 av KLALIW