E-cigarett

Ny lag om försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare

Den 1 juli 2017 träder en ny lag om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare i kraft, ”Lag om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare” (2017:425). Alla näringsidkare blir då skyldiga att till kommunen anmäla att de avser bedriva försäljning av dessa produkter, kommunen blir också ansvarig för den omedelbara tillsynen över att försäljningen bedrivs enligt gällande lagar och föreskrifter.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Sammanfattningsvis innebär lagen bland annat följande:

  • All försäljning av e-cigaretter och påfyllningsbehållare som kan innehålla nikotin måste anmälas till kommunen innan försäljningen påbörjas.
  • Åldersgräns på 18 år för att kunna köpa e-cigaretter eller påfyllningsbehållare.
  • Du som ska sälja e-cigaretter till konsumenter måste utöva egenkontroll över försäljningen och ha ett egenkontrollprogram som är anpassat för din verksamhet. Programmet bör till exempel innehålla försäljningsställets rutiner för att kontrollera ålder, hälsovarningarnas utformning, marknadsföring och hur personalen ska få nödvändiga kunskaper om vilka regler som gäller vid försäljning av e-cigaretter. Egenkontrollprogram ska bifogas till anmälan.
  • Kommunen ansvarar för den omedelbara tillsynen på försäljningsstället vad gäller bland annat åldersgränser, produktpresentation, anmälan och egenkontroll. För att fullgöra tillsynsuppgiften har en tillsynsmyndighet rätt att få tillträde till områden, lokaler och andra utrymmen.
  • Kommunen har möjlighet att meddela förelägganden, varning och försäljningsförbud vid överträdelser av lagen.
  • Kommunen har rätt att ta ut en avgift för tillsynen, storleken på avgiften är ännu inte beslutad av Kommunfullmäktige.

Anmälan om försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare

Senast granskad 2022-10-05 av KLALIW