Mahdi Deer Hamadi, Lejla Fatic och Tobias Gard kommer att medverka på bokmässan som inleds idag. Mahdi Deer Hamadi, Lejla Fatic och Tobias Gard kommer att medverka på bokmässan som inleds idag.

Kronan visar upp sig på bokmässan

När bokmässan idag slår upp portarna i Göteborg kommer medarbetare från Trollhättan att medverka, bland annat skolbibliotekarien Tobias Gard från Kronan bibliotek. – Det ska bli jätteroligt! Jag vill att mitt arbetssätt ska spridas så att fler börja arbeta på ett liknande sätt för jag har märkt att det fungerar bra, att det fångar eleverna, många blir intresserade av läsning och att diskutera texter, säger Tobias.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Under rubriken ”Spelifierade textsamtal” äntrar idag skolbibliotekarien Tobias Gard en av scenerna på Bokmässan, där han delar med sig av sina kunskaper och pratar om varför och hur man kan arbeta med spel i klassrummet. Spelifiering innebär att han tar hjälp av en interaktiv whiteboard under sina boksamtal med eleverna och skapar enklare digitala spel som gör att eleverna blir mer engagerade.

Hur kom du på det?

– Just spelifiering har blivit väldigt i ropet de senaste åren i skolan för att engagera eleverna. Jag har gjort det i 10 år, utan att veta det är spelifiering, säger Tobias och skrattar.

På bokmässan får Tobias sällskap av kollegor från Medborgarservice, en funktion som också är placerad på Kronan.
– Vi har blivit inbjudna för att berätta om Medborgarservice, hur det är att finnas i ett segregerat område på en grundskola och att vara en länk mellan kommuninvånaren och samhällsfunktionerna, säger enhetschef Lejla Fatic och fortsätter:
– Det är en möjlighet för oss att få sprida information om grundstenarna i vår verksamhet, om vikten av att en sådan verksamhet finns här. Och det är ju fantastiskt att vi får dela lokal med biblioteket eftersom det är ett så öppet klimat, säger Lejla.

Inbjuden till Göteborg är också Mahdi Deer Hamadi, som tilldelades Trollhättans Kreativitetsstipendium 2019 för sina integrationsfrämjande insatser via sin radiopodd i Trollhättan, där han på somaliska berättar om nyheter från det svenska samhället.
– Jag är jätteglad över att ha blivit inbjuden! Det ska bli roligt att träffa andra människor och få utbyta erfarenheter, säger Mahdi som förutom att berätta om sin poddradio kommer att delta i en paneldiskussion.

Samtliga är inbjudna till bokmässan av Marie Eriksdotter, som tidigare var biblioteksföreståndare på Kronan bibliotek och nu arbetar för Kultur i Väst.

Senast granskad 2020-09-18 av KLALIW