Monica Leijon, drogförebyggande samordnare i Trollhättans Stad Monika Leijon, drogförebyggande samordnare i Trollhättans Stad.

Krogvakter utbildas om knark

Ikväll hålls en utbildning i preparatkunskap för krogvakter. – Krogvakterna är de första som träffar gästerna i dörren. Vi vill inte ha in narkotika på krogen, därför är det viktigt att de har så mycket kunskap som möjligt, säger Monica Leijon, drogförebyggande samordnare i Trollhättans Stad.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Bakgrunden till kvällens utbildningsinsats är det årliga medborgarlöfte som tecknas mellan Polisen i Östra Fyrbodal och Trollhättans Stad, där kommunen ska ta fram en åtgärdsplan utifrån en gemensamt framtagen problembild.

Den visar bland annat att tillgången till narkotika är hög. För att stävja narkotikaanvändningen på krogar har Trollhättan därför anslutit sig till nätverket ”Krogar mot knark-kommun”. Som medlem ska kommunen tillsammans med Polisen erbjuda narkotikautbildning för krogvakter.

Under tre timmar kommer därför Roger Silvander från Polisen i Stockholms Stad till Trollhättan i kväll för att föreläsa om preparatkunskap. Intresset har varit stort och cirka 40 krogvakter kommer till utbildningen.

Vad kommer de att lära sig?

– Preparatkunskap, vad man gör om man stoppar en person i dörren som har narkotika på sig, vad lagstiftningen säger, tips och råd, säger Monica Leijon.

Hur mycket kan de lära sig på en kväll?

– Jag tror att de kan lära sig mycket, men kan redan en del eftersom de har gått en utbildning hos Polisen, så de har en grundkunskap. Sedan får de möjlighet att dela med sig, de träffar varandra, annan serveringspersonal, Polisen, Miljö och hälsa, samt Brandskydd.

Vad är din förhoppning?

– Att vi gemensamt med krogarna i Trollhättan kan komma överens om hur vi ska jobba mot narkotika på krogen.
Att utbildningen hålls tre dagar före Fallens Dagar är ingen tillfällighet.
– Det var ett önskemål från krogvakterna att ha utbildningen innan Fallens Dagar eftersom det är så mycket människor i omlopp, och vi hade möjlighet att ordna det.

Senast granskad 2020-09-10 av KLALIW