Konferensen Framtidens lärande till Trollhättan

Mötesplatsen Framtidens lärande har sedan tio år varit en motor för erfarenhets- och kunskapsutbyte kring skolans digitalisering. Nu kommer den till Västsverige och Trollhättan den 14–15 november 2019.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Framtidens lärande har varit nydanande med fokus på dialog mellan praktiker, forskare och myndigheter, en nationell arena för erfarenhetsutbyte och kunskapsbildning kring digitalt stöd i lärandet.
– För att skolan ska ta klivet in i det digitala krävs mötesplatser för erfarenhets- och kunskapsutbyte kring IT och lärande, mellan huvudmän i framkant och skolans professioner på alla nivåer, i dialog med forskning och högskola. Därför tar vi nu Framtidens lärande till Trollhättan och Västsverige, säger Peter Becker, ordförande stiftelsen DIU.

I Trollhättan och i regionen finns en imponerande samlad utvecklingskraft, i skolan liksom i samhället runt omkring. På den nya arenan välkomnas regionens alla skolor och huvudmän tillsammans med nationella aktörer och forskare att dela erfarenheter och perspektiv.
– Våra skolors digitala utveckling visar att vi ger plats för framtidens lärande och gör oss samtidigt till en attraktiv arbetsgivare. Jag är stolt över att vi i Trollhättan står som medarrangör i ett sammanhang där framtiden är så närvarande, säger Ulrika Strandroth Frid, stadsdirektör i Trollhättan Stad.

Framtidens lärande Väst äger rum på Nova Arena den 14–15 november 2019. Arrangörer är stiftelsen DIU och partners i samverkan med Trollhättans Stad.

Kontakt: Peter Becker, ordförande stiftelsen DIU, e-post: peter.becker@diu.se, tel 070-710 44 53 Ann-Sofie Karlsson, skolutvecklingsledare grundskolan Trollhättan, e-post: ann-sofie.karlsson@trollhattan.se, tel: 0520-49 63 12

Senast granskad 2020-09-10 av KLALIW