Birgitta Lundskog

Kompetensbildning kring elever med hög problematisk frånvaro

5 september bjöd Utbildningsförvaltningen i Trollhättan in andra förvaltningar och organisationer för kunskapsbildande kring elever med hög, problematisk frånvaro. Målet är att skapa starkare samverkan mellan förvaltningar och organisationer för att hjälpa eleverna tillbaka till en fungerande vardag i skolan.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Här kan du se en kort film där Birgitta Lundskog, verksamhetschef för området Elevstöd och modersmål, samt forskaren, psykologen, terapeuten och författaren Malin Gren Landell berättar om vikten av samverkan kring elever med problematiskt hög frånvaro. 

 

Se filmen på Youtube! 

Senast granskad 2022-10-05 av KLALIW