Höjd HAB-ersättning och friare ledsagning

Omsorgsnämnden har beslutat att höja habiliteringsersättningen för daglig verksamhet och införa en friare tolkning av regelverket för ledsagning.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

PRESSMEDDELANDE 2019-06-12

Under omsorgsnämndens sammanträde den 12 juni beslutades det att det ska vara en friare hantering av beslut om ledsagarservice. Beslut om antal timmar kommer att ges för halvårsperiod. Denna friare form ger den enskilde utökad möjlighet att flexibelt planera sin ledsagarservice tillsammans med utförarverksamheten. Möjlighet ges även till att nyttja heldag med max 10 timmar/dag. 

Omsorgsnämnden beslutade även att tillfälligt höja habiliteringsersättningen för 2019 till 116 kronor per dag, samt att retroaktivt betala ut ersättning för januari till maj.
– Det känns positivt att få fatta beslut som ger större frihet både för de som besöker daglig verksamhet och de personer som är i behov av ledsagning, säger Lena Hult, omsorgsnämndens ordförande.

För ytterligare information kontakta omsorgsnämndens ordförande Lena Hult, 072 177 79 62 eller förvaltningschef Lena Johansson, 0520-49 71 00

Senast granskad 2020-09-04 av KLALIW