Partnerskapet samlades för utlottning av byggrätter på Lärketorpet. Rasmus Edlund, Riksbyggen, Urban Blom, AB Eidar Trollhättans Bostadsbolag, Eva Grönberg, Trollhättans Stad, Per-Åke Edling, NCC, Staffan Lundqvist, PEAB, Anders Johansson, SKANSKA. Saknas på bilden gör representant för HSB. Partnerskapet samlades för utlottning av byggrätter på Lärketorpet. Rasmus Edlund, Riksbyggen, Urban Blom, AB Eidar Trollhättans Bostadsbolag, Eva Grönberg, Trollhättans Stad, Per-Åke Edling, NCC, Staffan Lundqvist, PEAB, Anders Johansson, SKANSKA. Saknas på bilden gör representant för HSB.

Historisk dag – byggrätter lottades ut

Efter 14 år har samarbetet inom partnerskapet burit frukt – i dag fördelades de första byggrätterna för gruppbyggda bostäder till två områden inom Lärketorpet nordvästra delen, etapp 1. – Det är en historisk dag! Planering och samhällsbyggande tar tid, men det är skönt att ha gått i mål med en del, säger Eva Grönberg, exploateringsingenjör på Trollhättans Stad.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

2005 undertecknade Trollhättans Stad ett avtal om partnerskap tillsammans med antal byggbolag, allmännyttiga och privata bostadsbolag. Syftet var att tillsammans skapa förutsättningar för goda boendemiljöer med bra kommunal service i den nya stadsdelen Lärketorpet, beläget mellan Björndalen och Skogshöjden.

80 bostäder i potten

Byggandet av nya bostäder har dragit ut på tiden, bland annat på grund av lågkonjunktur och restriktioner för inflygning till flygplatsen, men nu har ett konkret första steg tagits mot byggande av bostäder i den nordvästra delen av Lärketorpet, etapp 1. På onsdagen samlades nämligen partnerskapets medlemmar i stadshuset för utlottning av byggrätter till två områden, där totalt cirka 80 bostäder låg i potten.
Riksbyggen drog lott nummer ett.
- Jag är överväldigad! Det är alltid roligt att vinna en markanvisning. Nu ska vi fundera på vilken del vi vill ha, kommenterade Riksbyggens företrädare Rasmus Edlund.

Inflyttning 2022

Det kommunala bostadsbolaget AB Eidar Trollhättans Bostadsbolag fick lott nummer två, vilket innebär att 40 bostäder garanterat kommer att bestå av hyresrätter.
Inom två veckor ska Riksbyggen meddela sitt val av område, det andra tillfaller Eidar.
– Nu vet vi att Riksbyggen och Eidar har fått tilldelat sig områdena, och sedan kommer vi att prata vidare med respektive part och tillsammans titta på hur de kan bygga inom sitt område, sa Trollhättans Stads exploateringsingenjör Eva Grönberg.
Under 2020 ska det byggas gator och infrastruktur på etappen.
– Bostäderna kan byggas 2021. Det tar i regel cirka ett år, så inflyttning kan ske 2022, sa Eva Grönberg.

Utöver de gruppbyggda bostäderna kommer 37 villatomter att föras över till den kommunala tomtkön för försäljning.

Fotnot: Partnerskapet består av Trollhättans Stad, AB Eidar Trollhättans Bostadsbolag, HSB Nordvästra Götaland, NCC, PEAB, Riksbyggen och SKANSKA.

Senast granskad 2020-09-21 av KLALIW