Trollhättans Stads projektmedarbetare Josefine i samtal med Carin, som är väldigt positiv till det

Friska Vindar gav luft under vingarna

Projektet Friska Vindar har gett Carin extra luft under vingarna. Och efter sommaren ska hon börja arbetsträna. - Friska Vindar har varit väldigt värdefullt, inte minst genom att få träffa andra människor i samma sits som jag, säger Carin.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Friska Vindar är ett projekt som ägs av Samordningsförbundet och syftar till att öka hälsan och livskvaliteten för långtidssjukskrivna i Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp.

Sedan starten 2017 har 38 medarbetare från Trollhättans Stad deltagit i projektet. Carin är en av dem. Hon hade aldrig hört talas om Friska Vindar, men när hon blev uppringd av Josefine Johansson – projektmedarbetare från Trollhättans Stad – i januari blev hon intresserad.
- Jag tyckte att det lät spännande med de aktiviteter som erbjöds, berättar Carin.

Och med start i februari deltar hon två dagar i veckan i Friska Vindars olika aktiviteter. Hon går på föreläsningar, deltar i medicinsk yoga, träffar andra som befinner sig i samma situation, har regelbundna samtal med Josefine – och nu växlar hon upp till tre dagar i veckan med gym på schemat.
- Min dotter säger att jag har blivit ett hälsofreak, säger Carin och skrattar.

Arbetsträning

Insatsen pågår normalt under 16 veckor, men Carin har fått förlängt eftersom det nu finns ett syfte med det: I augusti ska hon nämligen börja arbetsträna.

Hur känns det?

– Det är inte lätt… det är en lång process till att våga testa något nytt, men jag har fått bra hjälp på traven av min nuvarande chef som lyckats hitta en annan arbetsplats åt mig.

Hur mycket är Friska Vindars förtjänst? 

–För det första att jag får fortsätta här, det påverkar. Sedan funderar man alltid åt olika håll, men sakta men säkert så känns allting bättre. Josefine gläds åt Carins framsteg.
– Du är modig, aktiv och har så positiv grundinställning! När du säger ”Jag måste ju testa, annars vet jag ju inte om det inte fungerar”, är det ett bevis på det, säger Josefine.
– Ja, jag vet ju inte hur det ska gå, men jag måste ju ändå prova, svarar Carin.

25 procent åter i arbete

25 procent av de 38 deltagarna från Trollhättans Stad är åter i arbete (deltid) inom organisationen.
– Ur ett arbetsgivarperspektiv känns det bra att kunna fånga upp dem som har varit sjukskrivna så länge. Ungefär hälften når arbete, studier eller annan sysselsättning, säger Josefine.
Den senaste utvärderingen för Friska Vindar visar bland annat att 8 av 10 deltagare uppger ökad livskvalitet efter avslutande deltagar­period.
– Vi som jobbar med deltagarna ser att flera steg tas under deltagarperioden, vilket är väldigt positivt. Fler beskriver också i samtal med oss att de har fått nya perspektiv och mer motivation, säger Paula Andersson som är projektledare för Friska Vindar.

Fakta Friska Vindar

Friska vindar är ett samverkansprojekt som finansieras genom ESF (Europeiska socialfonden), där Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp är projektägare.

Röster från medarbetare om Friska Vindar:

”Det är som att dricka vatten när jag är törstig”
”En fin möjlighet för mig, jag är tacksam”
”Få vara med i ett sammanhang på sina villkor fast man är sjukskriven”
”Kände gemenskap när jag började här, kände mig välkommen här”
”Innan jag kom hit saknade jag arbetskamrater, ett sammanhang och rutiner… ”

Senast granskad 2020-09-09 av KLALIW