Monika Leijon, drogförebyggande samordnare i Trollhättans Stad Monika Leijon, drogförebyggande samordnare i Trollhättans Stad.

Färre ungdomar prövar narkotika

På torsdagen kom CAN-rapporten, som bland annat visar elevernas vanor och användning av alkohol, narkotika och tobak.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

CAN-rapporten är en undersökning som består av enkätsvar från elever i årskurs 2 på gymnasiet och årskurs 9 på högstadiet. Ett område som sticker ut, där en tydlig trend kan noteras, är användningen av narkotika.
– Färre elever totalt har prövat narkotika, fler väljer att avstå, säger Monika Leijon, drogförebyggande samordnare i Trollhättans Stad.

Drogsmart gör skillnad

Statistiken för 2019 säger att 92 procent av eleverna aldrig har provat narkotika, 2016 var den siffran 89 procent och 2013 87 procent. Droganvändningen i gymnasiet har minskat med 10 procent sen 2013, men tyvärr har den ökat i högstadiet med 3 procent på samma tid.
– En sak som vi vet har påverkat användningen av narkotika är att Drogsmart gör skillnad. Det är en förebyggande insats gemensamt mellan förvaltningarna/skolorna och friskolorna som innebär att alla klasser har tre lektioner där man pratar om cannabis och marijuana, berättar Monika Leijon.

Arbeta mer med årskurs 7–9

– Vi behöver arbeta mer med årskurs 7–9 där vi ser att ungdomar debuterar tidigt med tobak, alkohol och narkotika. Tobaksanvändningen är på väg ned, men flickor i årskurs 9 röker mer än för tre år sedan. Alkoholkonsumtionen har minskat från 48 till 33 procent jämfört med 2013, men de ska inte dricka alls eller ha tillgång till alkohol, säger Monika Leijon och fortsätter:
– Men där ser vi en koppling till föräldrars bjudning på alkohol, var femte niondeklassare bjuds på alkohol av sina föräldrar.

Hur går ni vidare med rapporten som grund?

– Tanken är att vi behöver komma in på skolans arena i årskurs 7–9 och få samma upplägg som med Drogsmart i gymnasiet, att vi erbjuder utbildning i ANDT (alkohol, narkotika, dopning, tobak) på schemat för skolorna. Det finns bara på Slättbergsskolan, men vi behöver få in det på fler skolor för att kunna mäta över tid.
– Vi behöver också nå föräldrarna, och en föreläsning är redan inbokad den 20 november. Sedan har vi en tanke på att göra en video med Föräldraguiden om hur man pratar med barn och unga om cannabis.

Undersökningen kan du läsa här:
CAN-rapporten

Senast granskad 2019-10-18 av KLALIW