Enighet om elitstöd

Idag fattade styrelsen för Trollhättans Stadshus enhälligt beslut om hur årets elitstöd ska fördelas. Dessutom fattade styrelsen beslut om formerna för en utredning om vilka kriterier som ska gälla för ett eventuellt fortsatt elitstöd.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

PRESSMEDDELANDE, 2019-02-18

Styrelsens ordförande och vice ordförande kommenterar gemensamt beslutet:

– Det känns bra att vi fattat ett enhälligt beslut och att vi är överens om hur vi går vidare när vi ser över hur ett eventuellt elitstöd ska utformas i framtiden, säger Paul Åkerlund och Peter Eriksson.

Årets elitstöd fördelat

Årets elitstöd innebär att FCT, Skoftebyn IF (dam) och Gripen BK vardera får 200.000 kronor till sin verksamhet. Därutöver kommer FCT och Gripen BK att få ett hyresbidrag om 250.000 kr respektive 225.000 kronor. Skoftebyn IF (dam) har sedan tidigare inga hyreskostnader för sin anläggning genom ett avtal med Kultur och fritid.
 
Dessutom får följande föreningar elitstöd (elitstödet föregående år inom parentes):
- Badmintonföreningen 200.000 kronor (100.000 kr)
- Skoftebyn IF (futsal) 150.000 kronor (100.000 kr)
- Sportryttarna 40.000 kronor (0 kr)
 

Utredning av fortsatt elitstöd

Översynen om vilka kriterier som ska gälla ett eventuellt fortsatt elitstöd, kommer att genomföras av en tjänstemannagrupp med representanter från Kultur- och fritidsförvaltningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen och Kommunstyrelsens förvaltning och väntas börja gälla 2020. I uppdraget ligger även att undersöka hur andra städer och olika förbund jobbar med jämställdhet och mångfald kopplat till sponsring. 

– Elitstödet handlar om att ge ett extra tillskott för att stärka föreningar som sätter Trollhättan på kartan och skapar stolthet hos Trollhätteborna. Vi vill undersöka hur vi som stad kan stötta den jämställdhets- och mångfalds utveckling vi ser inom idrotten idag. Det finns några goda exempel på idrotter som kommit långt i detta arbete. Finns det några gemensamma nämnare och hur kan vi som stad göra skillnad i utvecklingen på ett långsiktigt sätt, avslutar Anna Nilsson, ansvarig för platsvarumärket.

 

För ytterligare information kontakta Anna Nilsson, marknadskommunikatör, telefon 0520-49 68 98.
Senast granskad 2019-03-22 av KLALIW