Trollhättans Stad fick besök av Socialstyrelsen och Jämställdhetsmyndigheten

Dubbelt myndighetsbesök skapade stolthet

I fredags hade Enheten mot våld i nära relationer besök av två myndigheter, vilket skapade stolthet. – Det är en oerhörd ära att två av de mest inflytelserika myndigheterna ville ta del av Trollhättans Stads arbete, säger enhetschef Gerd Holmgren.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Det var Socialstyrelsen och Jämställdhetsmyndigheten som förärade Trollhättan med ett besök, för att få en insyn i vårt arbete kring frågorna om våld i nära relationer.
– Det fick en omvärldsbevakning om vad som görs i allmänhet, och i synnerhet här i Trollhättan, säger enhetschef Gerd Holmgren och fortsätter:
– Vi kunde berätta för dem hur våld i nära relationer har blivit en del av vårt systematiska arbete, om den djupa förankringen politiskt och ut i tjänstemannaorganisationen.

Fortsatt i framkant

Men det var också ett möte som gav henne och Trollhättan mycket.
– Både Socialstyrelsen och Jämställdhetsmyndigheten berättade om vad som är på gång just nu och framöver, vilket är jätteviktigt för oss eftersom vi vill fortsätta att ligga i framkant när det gäller det här angelägna arbetet, säger Gerd Holmgren.

Deltagare

Från Socialstyrelsen medverkade: 

  • Olivia Wigzell, generaldirektör
  • Jenny Rehnman, avdelningschef för kunskapsstyrning socialtjänst.
  • Lotta Nybergh, utredare och samordnare för uppdrag våld i nära relationer.
  • Beatrice Hopstadius, Enhetschef vägledning 1 kunskapsstyrning socialtjänst.

Från Jämställdhetsmyndigheten:

  • Katarina Björkgren, Senior utredare.

 

Senast granskad 2019-10-07 av KLALIW