Politiker, tjänstemän och representanter för de kommunala bolagen i Trollhättan hade samlats för att diskutera hur Trollhättan kan bidra i genomförandet av Agenda 2030 – och dess 17 globala mål för en hållbar utveckling. Personerna håller upp skyltar för alla de 17 målen.

Bred uppslutning på Kickoff för Agenda 2030

Frågorna är viktiga, och därför var uppslutningen stor på kickoffen för Agenda 2030: samtliga nämnders presidier, SDL, ekologiska- och sociala hållbarhetsgrupperna, och motsvarigheter inom de kommunala bolagen var på inbjudna – Det är viktigt att vi inte bara pratar om Trollhättans Stad, utan koncernen Trollhättan, det vill säga våra bolag också. Det här arbetet ska genomsyra all verksamhet, sa kommunstyrelsens ordförande Paul Åkerlund i sitt välkomsttal.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

På torsdagseftermiddagen var det kickoff för Agenda 2030 i Folkets Hus Kulturhuset, där politiker, tjänstemän och representanter för de kommunala bolagen i Trollhättan hade samlats för att diskutera hur Trollhättan kan bidra i genomförandet av Agenda 2030 – och dess 17 globala mål för en hållbar utveckling.

Till sin hjälp hade de Jonas Frykman från Glokala Sverige, som driver ett kommunikations- och utbildningsprojektet som ska stärka kunskap och engagemang för Agenda 2030 på lokal nivå. Jonas ledde arbetet under eftermiddagen, där deltagarna i dialoggrupper bidrog med idéer och tankar till att driva arbetet framåt.

”Hoppas på gott samtalsklimat”

Hållbarhetsstrateg Åsa Sandberg, som varit med och arrangerat kickoffen, såg fram emot vad dagen skulle ge.
– Idag kommer vi att prata om hållbar utveckling i Trollhättan, om var vi står idag, vad vi redan gör bra och vad vi kan bli bättre på, sa Åsa Sandberg och fortsatte:
– Min förhoppning är att vi får inspirerande och givande samtal, där vi tittar på vad målen innebär för Trollhättans del. Det är 17 odelbara mål, men frågan är hur vi ska ta oss an dem. Vi kommer antagligen att fokusera på några mål, men samtidigt få in många andra saker i dem, sa Åsa Sandberg.

Hållbart samhälle

Kommunstyrelsens ordförande Paul Åkerlund betonade i sitt välkomsttal vikten av Agenda 30-frågorna och att arbetet får en bred uppslutning.
– Målsättningen är att ha ett tryggt och hållbart samhälle. Där spelar Agenda 2030-frågorna en jättestor roll. Vi kanske kommer att fokusera på några av målen, men jag vill trycka på en sak; Det är viktigt att vi inte bara pratar om Trollhättans Stad, utan koncernen Trollhättan, det vill säga våra bolag också. Det här arbetet ska genomsyra all verksamhet, sa Paul Åkerlund.

 

 

Senast granskad 2019-11-15 av KLALIW