en hand håller en mobiltelefon. Man kan läsa ett sms med texten "Trollhättans Stad genomför nu en trygghetsundersökning." I sms:et finns en länk för att delta i undersökningen. Den ska starta med "https://url.ip1.net/" och följs sedan av en bokstavskombination som är unik för varje mottagare.

Trygghetsundersökning 2024

Under vecka 10 -11 genomför Trollhättans Stad en trygghetsundersökning. På måndag den 4 mars får ungefär 13 000 slumpvis utvalda personer i hela Trollhättans kommun får ett sms till sina telefoner med en länk till undersökningen. Syftet är att få en bild av hur trollhätteborna upplever tryggheten i sin stad.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Frågorna handlar om hur man upplever trygghet och säkerhet i och runt sitt bostadsområde. Man kan peka ut platser och områden på en karta där man upplever otrygghet, och man kan beskriva varför man känner så.

Resultaten från undersökningen kommer att användas för att planera åtgärder för att öka tryggheten i Trollhättan. Därför är det viktigt att så många som möjligt svarar på enkäten.

Trollhättans Stad samarbetar med företaget Embrace för att genomföra undersökningen. Det första sms:et skickas ut den 4 mars. Undersökningen går att besvara fram till 18 mars. 

Exempel på frågor från undersökningen

 • Om man känner sig trygg eller inte i sin bostad och bostadsområde på dagen och kvällen.
 • Saker som gör det mer tryggt i bostadsområdet
 • Om det finns platser man upplever som särskilt otrygga, varför man känner så, och vad som kan öka tryggheten. 
 • Om man blivit utsatt för något brott det senaste året.
 • Om man känner oro för att någon man känner ska drabbas av brott.
 • Om oro för brott påverkar det dagliga livet.

Undersökningen kan besvaras på 11 olika språk.

 • Svenska
 • Engelska
 • Finska
 • Spanska
 • Turkiska
 • Somaliska
 • Persiska
 • Kurdiska
 • Arabiska
 • Assyriska
 • Romani

Nej, en länk går till enkäten, en till vår kommunwebbsida (den här sidan du nu är inne på) som beskriver undersökningen. Det finns ytterligare en länk du kan klicka på där för att avböja deltagande. Om du klickar på avböj får du inga påminnelser.

Länken till undersökningen ser ut såhär: "https://url.ip1.net/" och följs sedan av en siffer-och bokstavskombination som är unik för varje person som får sms.

Du är en av flera tusen slumpmässigt utvalda personer i åldern 16-84 år i din kommun. Det är alltså slumpen och inget annat som gjort att just du fått inbjudan.

 

Syftet är att ta reda på vad trollhätteborna tycker och om de upplever Trollhättan som trygg, om det finns speciella platser som känns otrygga och vad som kan göras för att öka tryggheten.

Frågorna i enkäten handlar om hur man upplever trygghet och säkerhet i och runt sitt bostadsområde. Man kan peka ut platser och områden på en karta där man upplever otrygghet.

Resultaten från undersökningen kommer att användas för att planera arbetet med att öka tryggheten i Trollhättan. Därför är det viktigt att så många som möjligt svarar på enkäten.

Ja, det är helt frivilligt att delta men dina svar är viktiga, eftersom vi använder svaren för att planera åtgärder och arbete för att öka tryggheten i Trollhättan. 

Ja, du tar länken till enkäten och lägger in i adressfältet i vilken webbläsare som helst och kan du svara på enkäten med vilken dator eller surfplatta som helst.

Det tar cirka 5-10 minuter att fylla i enkäten.

Under undersökningens genomförande, när vi samlar in enkätsvaren, hanterar vi ditt mobilnummer och uppgifter om ålder och kön. När undersökningen är genomförd tas kopplingen till ditt mobilnummer bort (raderas och sparas inte) och det kommer inte finnas någon koppling mellan dina svar i undersökningen och dina personuppgifter såsom namn, mobilnummer eller något annat. Alltså, det kommer inte vara möjligt att i resultaten av undersökningen identifiera att vissa svar kommer från just dig.

Den pågår under två veckor. Det innebär att du har två veckor på dig att svara på enkäten. Du får flera påminnelser under dessa två veckor – om du inte klickar på avböj-länken i SMS:et. Då får du inte längre några påminnelser och du kan inte delta i undersökningen.Undersökningen pågår från 11-18 mars. Därefter sammanställer och analyserar vi resultatet. Vårt mål är att kunna presentera resultatet under maj månad. 

 

Då har du inte svarat på hela enkäten. När du gjort det får du inga fler påminnelser. Klicka på enkätlänken i något av de SMS du fått för att göra färdigt hela enkäten.

Nej, tyvärr finns inte den möjligheten.

Om du har frågor om undersökningen och vill prata med någon ska du kontakta Trollhättans Stads kontakcenter. De kan också förmedla kontakt med tjänsteperson på Trollhättans Stad som är ansvarig för undersökningen.

Telefon: 0520-49 50 00

E-post: kontaktcenter@trollhattan.se 

Relaterad information

Så behandlas personuppgifter i genomförandet av undersökningen

 

Ändamål med undersökningen

Undersökningen syftar till att ge kommunen kunskap om medborgares upplevda trygghet per område och specifika otrygga platser för att kommunen i samverkan med bostadsbolag och polis ska kunna sätta in trygghetsfrämjande insatser på goda grunder.

Undersökningen följer forskningsetiska principer, till exempel informationskravet och samtyckeskravet samt dataskyddsförordningen vad gäller hantering av personuppgifter. Det är frivilligt för medborgaren som får SMS-inbjudan att svara eller ej.

Kategorier av personuppgifter som behandlingen gäller

Under de 4 veckor undersökningen genomförs behandlas respondentens adress och telefonnummer. När undersökningen är slutförd raderas samtliga personuppgifter och i resultatet av undersökningen kan svaren inte kopplas till svarandes personuppgifter.

Varifrån har vi fått de telefonnummer som undersökningen skickats till?

De telefonnummer som undersökningen skickas till har tagits fram via en nummerupplysningstjänst. Ett slumpmässigt urval görs bland alla telefonnummer per område i kommunen och det beror alltså helt på slumpen vem som får undersökningen skickad till sig.

Rättslig grund

Den personuppgiftsansvariges rättsliga grund för denna behandling av personuppgifter är att den personuppgiftsansvariga verksamheten ska kunna utföra uppgifter av allmänt intresse (Dataskyddsförordningen, Artikel 6 1e).

Vem tar del av personuppgifterna?

Personuppgifter (adress, telefonnummer) hanteras endast under undersökningens genomförande och då på ett informationssäkert sätt och endast av dedikerad personal hos vår leverantör Embrace Safety AB som arbetar med den aktuella undersökningen.

Hur länge lagras personuppgifterna?

Personuppgifter som behandlas i undersökningen lagras bara under undersökningens genomförande, cirka 4 veckor. När undersökningen är slutförd raderas samtliga personuppgifter så att den slutgiltiga datafilen anonymiseras.

Överföring till tredjeland

Dataskyddsförordningen reglerar särskilt aspekten kring delning av personuppgifter med tredje land, det vill säga länder som inte är en del av den Europeiska unionen. I genomförandet av undersökningen förekommer ingen sådan delning av personuppgifter med tredje land.

Kontaktuppgifter till den personuppgiftsansvarige

Personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter i undersökningen är kommunstyrelsen i Trollhättans Stad.

Kontakta personuppgiftsansvarig via e-post: dataskyddsombud@trollhattan.se

Om du som registrerad har synpunkter på hur vi behandlar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss eller lämna in klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten imy@imy.se som är tillsynsmyndighet för dataskyddsfrågor.

Läs mer om personuppgiftsbehandling i Trollhättans stad här!

 

Senast granskad 2024-02-26 av ANDGLE