Frågor & Svar

En samling av de mest förekommande frågorna kring Projekt Sylteskolan. 

Hur ser byggprocessen ut? I vilken ordning kommer byggnationen ske?

Svar: 

Du kan följa byggprocessen på Kraftstadens hemsida: https://www.kraftstaden.se/projects/nya-sylteskolan-blir-stans-storsta-grundskola/ 

För frågor om processen kontakta Andreas Danielsson, projektledare Kraftstaden Fastigheter, 0520 – 474576