Bilder & ritningar

Samtliga illustrationer kring Projekt Sylteskolan är skapade av Contekton Arkitektur AB

Exteriör

Exteriörbilder

Interiör

Interiörbilder