Elevaktiviteter

Den viktigaste delen i Projekt Sylteskolan är eleverna. Projektet är en investering i barn och ungdomar där skola, kultur och idrott sitter ihop och skapar en plats för alla. Under byggprocessen kommer aktiviteter anordnas där eleverna får delta och påverka hur deras skola formas. Mer information om olika elevaktiviteter kommer inom kort!