tegelbyggnad med stora fönster

Pumphuset sommargalleri

Pumphuset är ett sommargalleri och ligger i Trollhättans Folkets Park. Här kan du som lokal konstnär göra din egen utställning. 

Är du intresserad? 

Kontakta personalen på Folkets Park på telefon 0520-495567 el 0520-496869. Du kan också mejla folketspark@trollhattan.se 

Lokalens förutsättningar

Pumphuset erbjuder en enkel utställningsmiljö. Lokalen är ouppvärmd, utan belysning och obemannad. Den är dock spektakulär i sin utformning och har ett generöst ljuinsläpp via fönstren. 

I Pumphuset gör du din egen grej utifrån de förutsättningar som är. Du får endast hänga din konst på de tjocka träskrivorna som är monterad på väggarna, ej spika eller skruva i husets stenvägg. 

Du ansvarar själv för all marknadsföring, montering och bemanning av din utställning.

Utställningar sommaren 2023

Vecka 20: Henrik Bäcklund, målningar. Vernissage onsdag 17 maj 16.00-20.00. Öppet torsdag - söndag kl. 12.00-18.00

Vecka 21-22: Jan-Olof Karlbom och Kenny Tell, 29 maj-4 juni, måndag-fredag kl 11-19 och lördag-söndag kl 10-18

Vecka 24: Målargruppen Paletten, 15-18 juni, kl 11-18 varje dag.

Vecka 26: Erika Mattson, Måndag-söndag kl. 12.00-18.00

Vecka 27: Eva-Lena Listad och Nina Eriksson, fredag-söndag

Vecka 29: Joachim Nywall visar fotoutställningen Rockstars under Fallens Dagar fredag-söndag. Öppet när stadsparken är öppen. 

Vecka 33: Anneli Andersson och Birgitta Käll. "Vi lyssnar på dagen eko. I vårt arbete finner vi en motrörelse. En frizon från tankar som kretsar kring känslan av oro i vår tid." Torsdag - fredag kl 12.00-18.00 Lördag kl 12.00-16.00

Vecka 34-35: Elisabet Andersson ASON KONST & HANTVERK. Målningar Elisabet Andersson, Bokbinderi Bengt Andersson, Måndag – stängt Övriga vardagar kl 14.00-18.00 Lördag-söndag kl 11-15. Konserter Pumphuset Sessions 24 och 31 augusti.

Vecka 37: Malin Zakariasson, öppet lördag och söndag kl. 11-17

Vecka 40: Amelie Persson och Klara Albertsson. Visar en gemensam installation med utgångspunkt i materialen textil och keramik. Öppet onsdag-lördag kl. 14-18.

Parkering

Besökare till Pumphuset hänvisas till den allmänna parkeringen vid Folkets Park och Arena Älvhögsborg. Som utställare kan du köra vägen som leder till kanotklubben och lasta av på baksidan av Pumphuset.

Pumphuset - del av Trollhättans stadspark

När nya stadsdelen Vårvik tar form på västra sidan av älven och med Stridsbergsbron för framtidens resande blir Folkets Park och Lunnen en ännu viktigare plats och en självklar koppling till centrum. Lunnen och Folkets Park har byggts ihop till Trollhättans stadspark, ett nytt grönt vardagsrum där du kan umgås, koppla av, leka och gå på kulturevenemang.

Mer om utvecklingen av Trollhättans stadspark

Pumphusets historia

I början av 1900-talet anlade Vattenverket ett pumphus med filterbassänger på Hjulkvarn för att möta befolkningens behov av rent vatten. Senare byggdes reningsverket ut men klarade tillslut ändå inte belastningen av allt fler trollhättebor och en allt mer förorenad älv. Ett nytt reningsverk byggdes på Överby i början av 1960-talet och när vattenverket på Hjulkvarn senare revs sparades Pumphuset och transformatorhuset till eftervärlden.