tegelbyggnad med stora fönster

Pumphuset sommargalleri

Pumphuset är ett sommargalleri och ligger i Trollhättans stadspark. Här kan du som lokal konstnär göra din egen utställning. 

Är du intresserad? 

Kontakta personalen på Folkets Park på telefon 0520-495567 el 0520-496869. Du kan också mejla folketspark@trollhattan.se 

Lokalens förutsättningar

Pumphuset erbjuder en enkel utställningsmiljö. Lokalen är ouppvärmd, utan belysning och obemannad. Den är dock spektakulär i sin utformning och har ett generöst ljuinsläpp via fönstren. 

I Pumphuset gör du din egen grej utifrån de förutsättningar som är. Du får endast hänga din konst på de tjocka träskrivorna som är monterad på väggarna, ej spika eller skruva i husets stenvägg. 

Du ansvarar själv för all marknadsföring, montering och bemanning av din utställning.

Utställningar 2024

Under våren presenterar vi utställningsprogrammet för sommaren 2024. Håll utkik!

Parkering

Besökare till Pumphuset hänvisas till den allmänna parkeringen vid Folkets Park och Arena Älvhögsborg. Som utställare kan du köra vägen som leder till kanotklubben och lasta av på baksidan av Pumphuset.

Pumphuset - del av Trollhättans stadspark

Pumphuset är ett smycke i Trollhättans nya stadspark där Folkets Park, stora grönytor, träd, lekplatser, äventyrsgolv, konst med mera skapar ett stort grön vardagsrum i Trollhättan där du kan umgås, koppla av, leka, motionera och ta del av kultur och evenemang.

Mer om utvecklingen av Trollhättans stadspark

Pumphusets historia

I början av 1900-talet anlade Vattenverket ett pumphus med filterbassänger på Hjulkvarn för att möta befolkningens behov av rent vatten. Senare byggdes reningsverket ut men klarade tillslut ändå inte belastningen av allt fler trollhättebor och en allt mer förorenad älv. Ett nytt reningsverk byggdes på Överby i början av 1960-talet och när vattenverket på Hjulkvarn senare revs sparades Pumphuset och transformatorhuset till eftervärlden.

Utställare sommaren 2024

Vecka 18 Katarina Styrenius Hansson

Vecka 20 Peter af Kleen

Vecka 21 Karin Bryngelfrid 

Vecka 23 Målargruppen Paletten
Paletten 30-årsjubilerar i år, 1994-2024. Idag är vi ett 10-tal “tjejer” som samlas i Studiefrämjandets lokal i Trollhättan var tredje vecka, för glädje och gemenskap. Vi har ställt ut i Pumphuset flera gånger. Öppettider är torsdag- söndag, 6/6 - 9/6, klockan 11-18. Välkommen!

Vecka 24 Ulrika Björk

Vecka 25 Lisette Knutsen

Vecka 26 Erika Mattson

Vecka 27 Ulla-Britt Larsson

Vecka 28 Belma Kratovic

Vecka 30 Klas Danielson, Michelle Winkel & Siv Danielson

Vecka 31 Jenny Angledal

Vecka 32 Louise Lüning

V 33 Eva Wennergren

V 34 Fanny Vedin

V 35 Zacharias Tienhaara

V 36 Karin Sjöström

V 37 Eva-Lena Listad

V 38 Elise Westin