Tilitys ja palkkio

Holhoojan, jonka lapsen omaisuus ylittää kahdeksan perusmäärää tai jolla on erityisen holhoojan valvonnan alaista omaisuutta tai joka omistaa kiinteää omaisuutta, määrättyjen holhoojien, uskottujen miesten ja edunvalvojien on ennen 1. maaliskuuta joka vuosiholhoojan on tehtävä tilitys edellisen vuoden hallinnoinnista.

Yhteyskeskus

Aukioloajat

Maanantai - perjantai: kello 8.00--16.30

Soita tai lähetä meille sähköpostia

Vieraile meillä

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Jos asia on pantu alulle vuoden aikana, on aloitettava asian alussa luovutetun luettelon mukaisilla arvoilla. Normaalitapauksessa tilityskausi on kalenterivuosi.

Vuosilaskelman tulee sisältää tiedot tuloista ja menoista vuoden aikana sekä omaisuus ja velat vuoden alussa ja sen lopussa.

Tilitysvaatimukset merkitsevät sitä, että määrätyn holhoojan/ uskotun miehen/edunvalvojan on vietävä jatkuvasti kirjoihin kaikki päämiehen tilitapahtumat ja säästettävä kaikki tositteet. Annettu vuosi-/loppulaskelma tarkastetaan ja mahdollinen palkkio vahvistetaan.

Määräävällä viranomaisella, uskotuilla miehillä ja edunvalvojilla on oikeus kohtuulliseen korvaukseen tehtävästään sekä korvaukseen kuluista, jotka ovat olleet aiheellisia tehtävän suorittamiseksi. Päätöksen korvauksesta tekee yliholhooja. Korvauksen suuruus riippuu tehtävän laajuudesta ja vaikeusasteesta. Myös ylimääräisiä korvauksia voidaan maksaa kertaluontoisista tehtävään.

Pääsäännön mukaan päämies itse maksaa palkkion mikäli veronalaiset tulot vuoden aikana ylittävät 2,65 perusmäärää tai jos omaisuus ylittää kaksi perusmäärää. Erityisissä tapauksissa voidaan tehdä poikkeus, esimerkiksi kun päämiehellä on korkeat elinkustannukset lääkkeistä, sairaanhoidosta jne. Jos päämiehen tulot tai omaisuus ylittävät nämä raja-arvot, kaupungin tulee maksaa palkkio.

Päämiehen maksaessa palkkion on tehtävä veronpidätys ja maksettava työnantajamaksut mikäli palkkio on vähintään 1000 kr tulovuoden aikana. Sijainen tekee ilmoituksen verovirastoon.

Tarkistettu viimeksi 2016-01-14 av KATLOO