Person i rullstol ute på en gång intill en gräsmatta, en annan person står på knä bredvid.

Hoiva ja apu

Sinun kansalaisena on saatava tarvitsemasi apu voidaksesi elää mahdollisimman itsenäistä elämää. Tarjoamme hoivaa vanhuksille ja liikuntarajoitteisille sekä tukea, neuvontaa ja muita toimenpiteitä lapsille, nuorille ja aikuisille.

yksikkö Trollhättans Stad Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Ota meihin yhteyttä
Fyra äldre personer sitter och dricker kaffe och fikar vid ett bord.

Ikäihmiset

Ikäihmisenä sinulla on mahdollisuus saada neuvoja ja tukea Trollhättanin kaupungilta.

Äldre kvinna sitter i soffa i sitt hem tillsammans med vårdpersonal och samtalar glatt.

Kotiapu

Toisinaan vaaditaan muiden apua, jotta pystyy asumaan omassa asunnossaan.

Tre glada personer ute på promenad på väg till en aktivitet. En person sitter i rullstol.

Toimintarajoite

Jos sinulla on toimintarajoite ja tarvitset apua, voit olla oikeutettu saamaan toimenpiteitä/apua eräille toimintaesteisille annettavaa tukea ja palveluja koskevan lain (LSS) mukaan tai sosiaalipalvelulain (SoL) mukaan.

Äldre kvinna sitter i sitt vardagsrum i en rullstol. En undersköterska står bredvid och håller kvinnan på axeln.

Erityisasunnot

Kunnan tulee tarjota yksilökohtaisesti sopeutettuja ja muotoiltuja asuntoja niille, jotka ovat jostakin syystä sellaisen tarpeessa.

Tarkistettu viimeksi 2016-01-11 av katarina.loodh@trollhattan.se