Två sjuksköterskor står på varsin sida av en bil i en uppförsbacke. I bakgrunden syns flera träd samt vatten från en kanal.

Kunnallinen terveyden- ja sairaanhoito

Kunta vastaa kotisairaanhoidosta ja kuntouttamisesta erityisasunnoissa ja avuntarpeen arvioinnin alaisessa päivätoiminnassa.

Yhteyskeskus

Aukioloajat

Maanantai - perjantai: kello 8.00--16.30

Soita tai lähetä meille sähköpostia

Vieraile meillä

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Omassa kodissa saatavan sairaanhoidon ja kuntoutuksen pääsääntöinä ovat hoidonsaajan suuret vaikeudet pystyä menemään terveyskeskukseen ja että toimenpide on suunniteltu.

Länsi-Götanmaan aluehallinto vastaa perusterveydenhuollosta ja kaikesta sairaalahoidosta. Henkilön sairastuessa, loukkaantuessa lievästi tai hänen voidessaan huonosti psyykkisesti, hänen tulee ensi kädessä kääntyä terveyskeskuksensa puoleen. Tällöin voi myös soittaa Sairaanhoitoneuvontaan, puh. 1177, josta annetaan hoitoneuvoja vuorokauden ympäri.

Akuuttitilanteissa, soita numeroon 112.

Sjuksköterska tar blodtryck

Kunnan ja alueen/maakäräjien välinen vastuunjako

Länsi-Götanmaan alueella ja Trollhättanin kaupungilla on jaettu vastuu Trollhättanin asukkaiden sairaanhoidosta.

Kunnan ja alueen/maakäräjien välinen vastuunjako

 
En sjuksköterska hjälper en patient i en säng med ett dropp. Bredvid står ytterligare en sjuksköterska.

Kotisairaanhoito

Ellei pysty itse tai omaisten avulla menemään terveyskeskukseen, voi saada kotisairaanhoitoa kunnalta.

En fysioterapeut och arbetsterapeut i ett rum med rehabutrustning.

Kuntouttaminen

Jotta saat tukea ja apua kuntoutusyksiköstä, sinun on oltava kotisairaanhoidon kirjoilla tai asuttava kunnan erityisasunnossa. Toimenpiteiden tarkoituksena on palauttaa, säilyttää ja kehittää likikuntakykyä auttaa selviytymään arkipäivästä mahdollisimman

Två tandläkare står vid en stol på en tandläkarmottagning.

Hammashoito

Tältä sivulta voit lukea muun muassa hammashoitotodistuksesta, hakevasta hammashoidosta ja siitä kenellä on oikeus tarpeelliseen hammashoitoon ja suun terveyden arviointiin.

Lääketieteellisesti vastuullinen sairaanhoitaja

Lääketieteellisesti vastuullinen sairaanhoitaja (MAS) vasta lääketieteellisestä turvallisuudesta kunnallisessa sairaan- ja terveydenhoidossa, suorittaa tarkastuksia ja valvoo sekä tekee ilmoituksia vakavista vaaroista ja puutteista Sosiaalihallitukselle Lex Maria -lain mukaan.

Perusmääräykset lääketieteellisesti vastuullisesta sairaanhoitajasta (MAS) ja tämän vastuusta on Terveyden- ja sairaanhoitolain (2017:30)11 luvun 4 §:ssä   ja Terveyden- ja sairaanhoitoasetuksen 2017:80) 4 luvun, 6 §:ssä

MAS laatii suuntalinjat/direktiivit sekä seuraa jatkuvasti terveyden- ja sairaanhoitoa kunnassa. Tämä tapahtuu suunniteltuna ja suunnittelemattomana seurantana. MAS tekee yhteistyötä ulkopuolisten hoidonantajien, kuten terveyskeskusten, sairaaloiden, hammashoidon, kuntoutuksen, sekä muiden maakäräjien toimijoiden kanssa.

Esimerkkejä seurannoista, joita MAS tekee:

 • Lääkkeidenkäsittelyn laatuvalvonta tapahtuu yhdessä apteekkarin kanssa kerran vuodessa eri vanhustenasuntoloissa sekä ryhmä- ja palveluasuntoloissa.
 • Tarkistaa delegointipäätökset
 • Hygieniakierrokset
 • Lääketeknisten tuotteiden laatuvalvonta
 • Toimintakäynnit ja kyselyseurannat.
 • Poikkeamatilastot

Seurantojen lisäksi MAS:lla on myös muita työtehtäviä, esimerkiksi toimia asiantuntijana terveyden- ja sairaanhoitokysymyksissä, hoitaa ympäröivän maailman seurantaa ja olla tukena toiminnoille.

Jos jotakin kunnallisen terveyden- ja sairaanhoidon kirjoilla olevaa henkilöä kohtaa vamma tai sairaus hoidon yhteydessä, MAS vastaa ilmoituksen tekemisestä Sosiaalihallitukselle Lex Maria -lain mukaan.  

Jos olet kunnallisen terveyden- ja sairaanhoidon kirjoilla, tai olet omainen ja sinulla on mielipiteitä tai kysymyksiä hoidosta, olet tervetullut ottamaan yhteyttä lääketieteellisesti vastuulliseen sairaanhoitajaan.

 

Potilasvahinko

Jos sinua kohtaa potilasvahinko kunnallisessa terveyden- ja sairaanhoidossa, sinulla on oikeus taloudelliseen korvaukseen potilasvahinkolain mukaan.

Jos sinua kohtaa potilasvahinko kunnallisessa terveyden- ja sairaanhoidossa, sinulla on oikeus taloudelliseen korvaukseen potilasvahinkolain mukaan.

Potilasvahinko on henkilövahinko, joka on syntynyt jossakin potilasvahinkolain 16 § kuvatussa tilanteessa.

Potilasvahinkolain mukainen potilasvahinko

 1. Tutkimus, hoito tai vastaava toimenpide
 2. Vika sairaanhoitolaitteistossa tai sen väärä käyttö
 3. Väärä diagnoosi
 4. Infektioon johtavan tartunnan saaminen tutkimuksen, hoidon tai vastaavan toimenpiteen yhteydessä
 5. Onnettomuus tutkimuksen, hoidon tai vastaavan toimenpiteen yhteydessä tai sairaskuljetuksen aikana tai tulipalon tai hoitotiloihin tai varustukseen kohdistuneen muun vahingon yhteydessä.
 6. Säännösten vastainen lääkkeiden määrääminen.

Vahinkoilmoitus

Jos sinulle on sattunut potilasvahinko ollessasi Trollhättanin kaupungin hoidossa, voit kääntyä suoraan vakuutusyhtiömme, Svenska Kommun Försäkrings AB:n puoleen ja tehdä vahinkoilmoituksen sen kotisivulla ja lähettää ilmoituksen Svenska Kommun Försäkrings AB:lle. Sinulla on myös mahdollisuus saada kunnalta apua vahinkoilmoituksen tekemisessä.

 
Tarkistettu viimeksi 2024-04-22 av JONHJO