Två sjuksköterskor hemma hos en patient.

Kunnallinen terveyden- ja sairaanhoito

Kunta vastaa kotisairaanhoidosta ja kuntouttamisesta erityisasunnoissa ja avuntarpeen arvioinnin alaisessa päivätoiminnassa.

Ihmiset
Medicinskt ansvarig sjuksköterskaHelena Törneröd 0520 – 49 71 23
yksikkö Omsorgsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Hoivahallinto (Omsorgsförvaltningen)

Omassa kodissa saatavan sairaanhoidon ja kuntoutuksen pääsääntöinä ovat hoidonsaajan suuret vaikeudet pystyä menemään terveyskeskukseen ja että toimenpide on suunniteltu.

Länsi-Götanmaan aluehallinto vastaa perusterveydenhuollosta ja kaikesta sairaalahoidosta.
Henkilön sairastuessa, loukkaantuessa lievästi tai hänen voidessaan huonosti psyykkisesti, hänen tulee ensi kädessä kääntyä terveyskeskuksensa puoleen. Tällöin voi myös soittaa Sairaanhoitoneuvontaan, puh. 1177, josta annetaan hoitoneuvoja vuorokauden ympäri.

Akuuttitilanteissa, soita numeroon 112.

Tarkistettu viimeksi 2019-07-01 av Jonathan Hjort