Tre glada personer ute på promenad på väg till en aktivitet. En person sitter i rullstol.

Toimintarajoite

Jos sinulla on toimintarajoite ja tarvitset apua, voit olla oikeutettu saamaan toimenpiteitä/apua eräille toimintaesteisille annettavaa tukea ja palveluja koskevan lain (LSS) mukaan tai sosiaalipalvelulain (SoL) mukaan.

Visa artikeln på Svenska
Äldre kvinna sitter i soffa i sitt hem tillsammans med vårdpersonal och samtalar glatt.

Kotiapu

Toisinaan vaaditaan muiden apua, jotta pystyy asumaan omassa asunnossaan.

En personlig assistent sitter tillsammans med en person vid ett bord  i ett bibliotek och tittar på ett bildstöd tillsammans.

Henkilökohtainen apu

Henkilökohtainen apu on henkilökohtaisesti muotoiltu tuki sellaisille, joilla on suuri luonteeltaan henkilökohtaisen avun tarve.

Psyykkinen toiminnanvajavuus

Henkilö, jolla on psyykkinen toimintaeste voi sada tukea ja apua Trollhättanin kaupungin sosiaalipsykiatriasta.

En blå buss åker på en gata. På sidan av gatan står några buskar.

Matkat, kuljetukset ja vierailut

Jos sinulla on toimintavaje, jonka vuoksi sinun on vaikeata liikkua tai käyttää julkisia liikennevälineitä omatoimisesti, voit hakea kuljetuspalvelua, valtakunnallista kuljetuspalvelua ja pysäköintilupaa.

En person sätter in en hörapparat på en flicka.

Alentunut näkö ja kuulo

Jos sinulla on näkö- tai kuulo-ongelmia, voit saada neuvoja ja tietoa Länsi-Götanmaan aluehallinnolta.

Tarkistettu viimeksi 2021-07-06 av Jonathan Hjort