Kvinna får hjälp i hemmet av vårdpersonal.

Kotiapu

Toisinaan tarvitaan muiden tukea ja hoivaa, jotta voit elää hyvää elämää.

Ihmiset
Biståndshandläggare Biståndsenheten 0520-49 50 00 (växel)
yksikkö Omsorgsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Hoivahallinto (Omsorgsförvaltningen)

Trollhättanin kunta tarjoaa erilaisia tukimuotoja, jotka helpottavat asumista kotona, omassa asunnossa mahdollisimman pitkään. 
Tavoitteena on antaa sinulle tarvitsemasi apu, jotta selviydyt arkipäivästä ja elämäntilanteestasi.

Useimpia toimenpiteitä on haettava kunnan avuntarpeenarvioijilta ja ne ovat useimmiten maksullisia.

Toimenpiteet harkitaan yksilökohtaisesti sen mukaan millaiset henkilön edellytykset ovat selvitä arkielämässä ja päätökset perustuvat voimassa olevaan lainsäädäntöön. 

Två sjuksköterskor hemma hos en patient.

Kotisairaanhoito

Ellei pysty itse tai omaisten avulla menemään terveyskeskukseen, voi saada kotisairaanhoitoa kunnalta. Kunnan laillistettu sairaanhoitohenkilöstö arvioi onko henkilöllä oikeus sairaanhoitoon kotona.

Liitetiedot

Kotiavun suuntaviivat

Kotiavun palvelujulistus

Uskottu mies ja edunvalvoja

Tarkistettu viimeksi 2016-08-25 av clara.bengtsson@trollhattan.se