Bild på cykel och en båt.

Omaiset

Tämä informaatio on tarkoitettu sinulle, joka tuet tai hoidat läheistäsi, mutta olet myös saattanut menettää yhteyden läheiseesi.

Visa artikeln på Svenska
Ihmiset
yksikkö Trollhättans Stad Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Ota meihin yhteyttä

Voit olla sellaisen henkilön läheinen, jolla on fyysisiä ja/tai psyykkisiä toimintarajoitteita ja/tai väärinkäyttö- ja riippuvuusongelmia tai voit olla apua tarvitsevan ikäihmisen läheinen.

Sinun tarvitsemasi apu riippuu tarpeistasi ja elämäntilanteestasi.

Voit esimerkiksi olla puoliso, avopuoliso, vanhempi, lapsi, sisarus, naapuri tai työtoveri.

Omaistuki on tarkoitettu kaikille, jotka auttavat toista.

Monet omaiset antavat usein, päivittäin ja toisinaan vuorokauden ympäri korvaamatonta tukea läheiselle. Tämä on suurimerkityksistä mutta usein näkymätöntä työtä, joka tarvitsee arvostusta ja hyvää tukea.

On tärkeää, että sinä tuen antajana saat myös tietoja ja tukea omassa roolissasi sekä mahdollisuuden levätä ja omaa aikaa, jotta jaksat ja voit jatkaa hyvää ja terveellistä elämää.

Sinä ehkä…

  • Haluat neuvoja ja tukea ja/tai toimintastrategioita?
  • Haluat tietää kenen puoleen kääntyä?
  • Haluat tavata muita omaisia?
  • Tarvitset yhteyden etujärjestöön?
  • Tarvitsetko apua, jotta voit levätä tai hoitaa omia asioitasi?

Yhdessä voimme löytää tuen, jota juuri sinä tarvitset.

Tips och info för anhöriga, på finska

Ota yhteys omaiskoordinaattoriin, jolta saat lisätietoja

anhorig@trollhattan.se

Anette Westerlind
Vanhustenhuolto
0520-49 52 35
anette.westerlind@trollhattan.se

Desireé Lind
Toimintarajoitteisten hoiva/sosiaalipsykiatria
0520-49 71 50
desiree.lind@trollhattan.se

Maria Lundh
Alkoholi- ja päihdeneuvonta Pilen
0520-49 74 40
maria.lundh@trollhattan.se

Gunilla Nylén
Musslan – Tukiryhmät lapsille ja nuorille, joilla on väärinkäyttävä/psyykkisesti sairas omainen.
070-390 86 88
gunilla.nylen@svenskakyrkan.se

Bild på entrén till Tallbacken.

Lyhytaikaisasuminen

Lyhytaikaisasumisella tarkoitetaan iäkkään tai toimintarajoitteisen henkilön tilapäistä asumista oman kodin ulkopuolella.

Fika under körsbärsträd

Päivätoiminta

Päivätoiminta on tarkoitettu omassa asunnossa tai palvelutalossa asuville, jotka tarvitsevat tukea toimintakykynsä ja aktiivisuutensa ylläpitämisessä, jotka tarvitsevat virikkeitä ja sisältöä arkipäiväänsä tai joilla on sosiaalisen yhteenkuuluvuuden

Tarkistettu viimeksi 2017-09-26 av clara.bengtsson@trollhattan.se