Ajankohtaisia uutisia

Två yngre killar sitter rygg mot rygg och pratar med varandra i telefon
  • Enheten för nyanlända flyttar in i Stadshuset. Enheten för nyanlända flyttar in i Stadshuset
  • Grovsopningen av våra gator görs varje vår och den brukar vara efterlängtad av många. I vecka 14 drar årets sopning igång! Dags för vårstädning av gatorna!
  • Lördag den 24 mars släcks gatubelysningen i Trollhättan under en timme för att uppmärksamma Earth Hour, och frågan om omställning till ett hållbart samhälle pågår för fullt. "Vi arbetar väldigt aktivt och långsiktigt med att minska vår energianvändning", säger Pål Kindblom, energi- och klimatrådgivare i Trollhättans Stad. Earth Hour – mer än en timme för jorden
  • Mellan den 1 februari och 30 april 2018 gäller en tillfällig vapenamnesti i Sverige. Vapenamnesti – lämna in skjutvapen
  • I fredags fick Trollhättans Stad beskedet att Länsstyrelsen ger dispens och därmed godkänner att träden längs Torggatan tas ned för att bygga nya busshållplatser. Genom detta beslut kan den nya busslösningen färdigställas som planerat i samband Grönt ljus för busshållplatser på Torggatan
  • Idag uppmärksammar vi Internationella kvinnodagen genom att berätta lite om vårt jämställdhetsarbete, som är en del av Trollhättans Stads strategi för ett jämlikt Trollhättan. Aktivt jämställdhetsarbete
  • Nu har alla mentorer för årskurs 7 möjligheten att ta med sina elever till Machofabriken, en utbildning med interaktiva övningar där sociala normer för maskulinitet ifrågasätts och diskuteras. Machofabriken pratar maskulinitet
  • – omfattande program för att öka valdeltagandet Kronan satsar på demokrati
  • – nya förbindelsen beräknas vara klar 2021 Peab bygger Stridsbergsbron
  • Nu är föreningar och intresseorganisationer välkomna att ansöka om lovbidrag för 2018. Öppet för ansökan om lovbidrag