Uskottu mies, edunvalvoja, holhooja

Holhooja, edunvalvoja tai uskottu mies on sellaisen henkilön edustaja, joka ei pysty itse hoitamaan asioitaan.

Yhteyskeskus

Aukioloajat

Maanantai - perjantai: kello 8.00--16.30

Soita tai lähetä meille sähköpostia

Vieraile meillä

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Uskottu mies

Uskotun miehen tehtävänä on olla apua tarvitsevan edustaja ennen kaikkea taloudellisissa ja oikeudellisissa kysymyksissä. Uskottu mies on henkilölle vapaaehtoinen.

Yksin saapuvien lasten ja nuorten uskottu mies

Lapsen tullessa Ruotsiin Migraatioviraston selvitysyksikön kautta, ilman holhoojaa, ilmoitus uskotusta miehestä on tehtävä välittömästi selvitysyksikköön kirjaamisen jälkeen tai poliisiviranomaisen luona tehtävän oleskelulupahakemuksen yhteydessä.

Edunvalvoja

Edunvalvoja on valittava tietyissä tapauksissa kun uskottu mies ei riitä. Edunvalvojan määrääminen saattaa olla aiheellista silloin kun henkilö ei ole tietoinen omasta vaikeasta tilanteestaan ja hän on vaarassa joutua vaikeuksiin, aiheuttaa vahinkoa itselleen tai hän voi joutua hyväksikäytetyksi. Edunvalvoja määrätään, mikäli uskottu mies ei riitä. Edunvalvoja on pakollinen.

Holhooja

Holhoamisella tarkoitetaan yleensä lapsen omaisuuden hoitoa. Holhoojan velvollisuutena on hallinnoida lapsen omaisuutta ja edustaa tätä omaisuutta koskevissa asioissa.

Tarkistettu viimeksi 2022-11-14 av KLALIW