Täysvaltaisuustodistus

Täysvaltaisuustodistus todistaa, että sinulla ei ole edunvalvojaa. Tällainen todistus on tarpeen mikäli haet kiinteistövälittäjäksi, vastaavaksi toimittajaksi, auktorisoiduksi tilintarkastajaksi jne.

yksikkö Överförmyndarnämnden Stadshuset, Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 70 14 Yliholhooja (Överförmyndaren)

Milloin tarvitset täysvaltaisuustodistusta?

Lupahakemukseen tietyille viranomaisille vaaditaan todistus siitä, että luvan hakijalle ei ole määrätty edunvalvojaa. Tämä on voimassa muun muassa silloin kun on kyseessä henkilön vastuu säännöllisesti ilmestyvästä lehdestä, liikenneluvasta ammattimaiseen liikenteeseen, hän ryhtyy kiinteistövälittäjäksi tai asianajajaksi jne. Täysivaltaisuustodistus on leima, joka pitää olla kyseistä tarkoitusta varten laaditussa virvatodistuksessa.

Miten täysivaltaisuustodistus hankitaan?

Todistuksen laatii se kunta, jossa asianomainen on kirjoilla. Mukaan on liitettävä virkatodistus, joka ei saa olla 3 kuukautta vanhempi. Virkatodistuksessa pitää olla henkilön nimi ja henkikirjoitusosoite. 

Yliholhooja varustaa virkatodistuksen leimalla, joka todistaa, että yliholhoojalla ei ole rekisteröitynä mitään tietoja edunvalvojasta.

Virkatodistus tilataan täysivaltaisuustodistusta varten joko veroviraston palvelupuhelimesta 020-567 000 tai se voidaan tilata veroviraston kotisivulta.

Täysivaltaisuustodistus on maksuton.

Tarkistettu viimeksi 2016-01-14 av Katarina Loodh