Haluatko uskotuksi mieheksi

Etsimme uskotuiksi miehiksi henkilöitä, jotka ovat tottuneet kohtaamaan erilaiset edellytykset omaavia ihmisiä ja joilla on tietyt rutiinit hoitaa taloudellisia kysymyksiä ja yhteyksiä viranomaisiin.

yksikkö Överförmyndarnämnden Stadshuset, Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 70 14 Yliholhooja (Överförmyndaren)

Uskottu mies toimii jonkun sellaisen henkilön sijaisena, joka ei kykene edustamaan itseään eri tilanteissa. Kysymys saattaa olla taloudellisista, oikeudellisista ja henkilökohtaisista olosuhteista. 

Uskotun miehen tehtävää pidetään yleensä erittäin mielenkiintoisena ja antoisana.

Täytä ilmoitus kiinnostuksesta ja lähetä se yliholhoojalle (ruotsinkielinen)

Käänny ystävällisesti yliholhoojatoiminnan puoleen halutessasi lisätietoja toiminnasta. uskottuna miehenä.

Yhteyshenkilöt, Yliholhouslautakunta (ruotsinkielinen)

Uskotun miehen tarve

Jos henkikö sairauden, heikentyneen terveydentilan tai vastaavan olosuhteen vuoksi tarvitsee apua oikeuksiensa valvonnassa, omaisuutensa hoidossa tai itsestään huolehtimisessa, hän voi saada apua uskotulta mieheltä.

Tarkistettu viimeksi 2016-01-14 av Katarina Loodh