Mitä uskottu mies tai edunvalvoja tekee

Uskotun miehen tai edunvalvojan tehtävät saattavat koostua useista eri osista.

yksikkö Överförmyndarnämnden Stadshuset, Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 70 14 Yliholhooja (Överförmyndaren)

Tehtävä jaetaan seuraaviin osiin:

  • Valvoa oikeuksia
  • Hallinnoida omaisuutta
  • Huolehtia henkilöstä

Oikeuksien valvonta tarkoittaa esimerkiksi huolehtimista siitä, että henkilö saa hoitotoimenpiteet ja avustukset, joihin hänellä on oikeus. 

Omaisuuden hoito merkitsee taloudenhoitoa, esimerkiksi laskujen maksamista ha huolehtimista siitä, että kyseinen henkilö saa taskurahaa käyttöönsä.

Huolehtimisella tarkoitetaan, että uskottu mies tai edunvalvoja valvoo etuja siten, että henkilö saa hoidon tai vapaa-ajan, johon hänellä on oikeus.

Tarkistettu viimeksi 2016-01-14 av Katarina Loodh