Bild på ett trygghetslarm och en larmklocka

Turvahälytin

Turvahälytin voi olla avuksi tavallisessa asunnossa asuvalle, jotta tämä tuntee olonsa turvalliseksi vuorokauden ympäri.

Ihmiset
Larmexpeditionen 0520-495155
yksikkö Filialen Tallbacken Lasarettsvägen 15 461 52 Trollhättan

Tällaista apua voit saada

Turvahälytin on tarkoitettu henkilöille, joilla on tarvetta saada yhteys kotipalveluhenkilöstöön äkillisissä ja välttämättömissä hoivantarvetilanteissa.

Saatava apu riippuu henkilön tilanteesta ja se arvioidaan yksilökohtaisesti.

Turvahälytin ei korvaa hätänumeroa 112, jos on akuutti tarve saada yhteys pelastuspalveluun tai sairaanhoitoon.

Kuinka turvahälytin toimii

Turvahälytin toimii ainoastaan henkilön asunnossa. Turvahälyttimen toiminta ei edellytä analogista puhelinta tai puhelinliittymää.

Hälytyspainiketta painamalla saadaan yhteys hälytyskeskukseen. Tarvittaessa sieltä otetaan yhteys kotipalveluhenkilöstöön, joka tulee auttamaan asianomaista henkilöä.

Turvahälyttimen hakeminen

Turvahälyttimen hakeminen tapahtuu ottamalla yhteyttä avustusyksikön käsittelijään puhelimitse tai täyttämällä hakemuslomake ja lähettämällä se sähköpostitse tai postitse avustusyksikköön.

Käsittelijöiden puhelinlista

Hakemus sähköisen palvelun kautta

Hakemuslomake

Hakemusta koskevat tiedot

Turvahälytinmaksu

Turvahälyttimestä peritään 330 kruunua kuukaudessa.

Tulotiedustelu

Maksuesite

Valituksenteko

Ellet ole tyytyväinen päätökseen. voit saada käsittelijältä apua valituksen tekemiseen hallinto-oikeuteen tai korkeampaan oikeusasteeseen. Valitus on jätettävä viimeistään 3 viikon kuluessa siitä kun sait kirjallisen päätöksen tiedoksesi.

Tarkistettu viimeksi 2019-01-31 av Ingela Gummesson