Psyykkinen toiminnanvajavuus

Ellet pysty itse tyydyttämään tarpeitasi tai saa niitä tyydytettyä muulla tavoin, sinulla on sosiaalipalvelulain (SoL) mukaan oikeus avustukseen.

Sosiaalipsykiatria on tarkoitettu sinulle, jolla on jonkinlainen psyykkinen toiminnanvajavuus. Tavoitteenamme on, että voit vaikuttaa tilanteeseesi ja elää hyvissä sosiaalisissa olosuhteissa sekä kehittyä kohti entistä suurempaa itsenäisyyttä.

Psyykkiset sairaudet ovat tavallisia. Sairaus saattaa toisinaan johtaa vaikeuksiin elämässä ja toimintakyvyn alenemiseen. Psyykkinen toiminnanvajavuus soi vaikuttaa kykyyn selviytyä itsenäisesti arkielämästä, kykyyn seurustella muiden kanssa, osallistumiseen säännöllisiin toimintoihin tai työssä käyntiin.

Hakemus tehdään avustusyksiköön, joka myös harkitse hakemuksen. Kunnallinen psykiatria kuuluu Trollhättanin kaupungin hoivahallintoon ja se toimii läheisessä yhteistyössä  maakäräjien psykiatrisen avohoidon kanssa. Kaikella psykiatrian parissa työskentelevällä henkilöstöllä on vaitiolovelvollisuus.

Två personer är ute och promenerar under hösten och samtalar.

Saattajapalvelu

Saattajapalvelu tarkoittaa, että saa henkilön mukaansa käydessään jonkinlaisessa aktiviteetissa tai kävelyllä.

Bild på en persons hand som klappar en annan människas hand

Yhteyshenkilö

Tarvitsetko tukea kanssaihmiseltä? Yhteyshenkilö on tarkoitettu sinulle, joka tunnet olevasi yksinäinen ja tarvitsevan kanssaihmisen tukea.

Tarkistettu viimeksi 2020-10-09 av Jonathan Hjort