Asumistuki

Asumistuki on tarkoitettu henkilöille, jotka asuvat omassa asunnossa ja jotka tarvitsevat tukea suoriutuakseen arkipäivän toimista.

Ihmiset
Biståndshandläggare Biståndsenheten 0520-49 50 00 (växel)
yksikkö Omsorgsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Hoivahallinto (Omsorgsförvaltningen)

Asumistuki on sosiaalipalvelulain (SoL) mukainen toimenpide. Tuki on tarkoitettu henkilöille, joilla on lieviä älyllisiä vaikeuksia tai erilaisia psykiatrisia tai neuropsykiatrisia toimintarajoitteita.

Asumistuki on yksittäistoimenpide, joka merkitsee apua kotona ja sen läheisyydessä sekä sosiaalista tukea. Yksittäistoimenpide tarkoittaa, että henkilölle annetaan lyhytaikaista apua tämän kotona tuen pituuden voidessa vaihdella toimenpiteen sisällöstä riippuen. Se ei merkitse koko päivä mittaista tukea. Toimenpide perustuu päätökseen. Asumistukea voidaan antaa päivällä ja illalla sekä pyhien aikana. Toiminnan tarkoituksena on löytää yhdessä kehitysmahdollisuuksia niin, että henkilö voi elää mahdollisimman itsenäisesti.

Hae asumistukea

Tarkistettu viimeksi 2020-10-09 av jonathan.hjort@trollhattan.se