En Fysioterapeut och arbetsterapeut står på en cykelväg intill buskar och träd. Bredvid dem har de en rullator med sig.

Kuntouttaminen

yksikkö Rehabenheten Telefontid 08:00-09:30 0520-49 50 15

Jotta saat tukea ja apua kuntoutusyksiköstä, sinun on oltava kotisairaanhoidon kirjoilla tai asuttava kunnan erityisasunnossa. Toimenpiteiden tarkoituksena on palauttaa, säilyttää ja kehittää likikuntakykyä auttaa selviytymään arkipäivästä mahdollisimman hyvin.

Toimenpiteiden toteuttamisesta vastaavat työterapeutti/fysioterapeutti tai hoivahenkilöstö, jotka tekevät yhteistyötä mahdollisimman hyvän tuloksen saavuttamiseksi.

Tällaista apua voit saada

  • Toimintakyvyn arviointi/harjoittelu
  • Apuvälineiden määrääminen
  • Henkilöstön, omaisten tai muun henkilön neuvonta ja ohjaus.

Kuntoutus sisältää sekä lääketieteellisiä, sosiaalisia että teknillisiä toimenpiteitä, joita yhdistellään yksilön tarpeiden, edellytysten ja kiinnostuksen mukaan. Kuntoutusta voidaan järjestää muutamana päivänä viikossa päiväkuntoutuksessa tai omassa asunnossa.

Kuntoutustoimenpiteiden tarpeen arvioi laillistettu lääkintävoimistelija/fysioterapeutti tai työterapeutti.

Tarkistettu viimeksi 2021-05-06 av Jonathan Hjort