Två tandläkare står vid en stol på en tandläkarmottagning.

Hammashoito

Ihmiset
yksikkö Omsorgsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Hoivahallinto (Omsorgsförvaltningen)

Hammashoitotodistus ja hakeva hammashoito

Hammashoitotodistus oikeuttaa sinut hammaslääkärikäynteihin ja tarvittavaan hammashoitoon korkeakustannussuojan puitteissa. Tarpeelliseksi hammashoidoksi luetaan toimenpiteet, joiden ansiosta pystyt syömään, suun kipua ja vaivoja lievittävät toimenpiteet sekä ehkäisevä hoito.

Hakeva hammashoito tarkoittaa hammashoitohenkilöstön suorittamaa kotikäyntiä kerran vuodessa. He tekevät suun terveystarkastuksen ja antavat neuvoja päivittäisestä suunhoidosta..

Maksut

Saat maksaa saman maksun tarpeellisesta hammashoidosta kuin käynnistä terveyskeskuksessa.
Hakeva hammashoito kerran vuodessa on maksuton.

Kenellä on oikeus tarpeelliseen hammashoitoon ja suun terveystarkastukseen

  1. Henkilöllä, joka asuu erityisasunnossa (vanhustenasunto, palvelutalo ja tyhmäasunto) ja joka tarvitsee hoivaa suurimman osan vuorokaudesta ja jonka parannusnäköalojen arvioidaan olevan pienet.

    Tämä tarkoittaa henkilöitä, joista kunnalla on terveyden- ja sairaanhoitovastuu terveyden- ja sairaanhoitolain mukaan.
  2. Henkilöllä, jolla on pysyvä ja mittava kotisairaanhoito..
  3. Henkilöllä, joka kuuluu, LSS-lain piiriin. (LSS = Laki tuesta ja palveluista tietyille toimintarajoitteisille).
  4. Henkilöllä, joka saa tukea ja apua omaiselta lahjakkuuteen liittyvän vammaisuuden, psyykkisen tai fyysisen toimintarajoitteen tai vaikean kroonisen sairauden vuoksi.

Tässä tarkoitetaan myös henkilöitä, joilla on rajoitettu todellisuudentaju pitkäaikaisen ja vakavan psyykkisen toimintaesteen, kuten psykoosisairauden vuoksi..

HUOM! Henkilön hoivantarve ratkaisee oikeuden erityiseen hammashoitotukeen.

Kuka laatii todistuksen tarpeellisesta hammashoidosta?

 

  • Erityisasunnossa asuvan henkilön tulee kääntyä sairaanhoitajan puoleen.
  • Kotipalveluja saavan henkilön tulee kääntyä yksikönpäällikön puoleen.
  • LSS-asunnossa asuvan tai LSS-toimenpiteitä saavan henkilön tulee kääntyä yksikönpäällikön puoleen.

Henkilön, jota omainen hoitaa kotona ja jolla ei sen vuoksi ole yhteyshenkilöä asuinkunnassaan, tulee täyttää hakemus ja lähettää se hammashoitoyksikköön.

Hakemus- ja lääkärinlausuntolomakkeita on hammashoitoyksikön (Tandvårdsenheten) kotisivulla.

Tarkistettu viimeksi 2016-10-25 av Katarina Loodh