Två tandläkare står vid en stol på en tandläkarmottagning.

Hammashoito

Tältä sivulta voit lukea muun muassa hammashoitotodistuksesta, hakevasta hammashoidosta ja siitä kenellä on oikeus tarpeelliseen hammashoitoon ja suun terveyden arviointiin.

Yhteyskeskus

Aukioloajat

Maanantai - perjantai: kello 8.00--16.30

Soita tai lähetä meille sähköpostia

Vieraile meillä

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Hammashoitotodistus ja hakeva hammashoito

Hammashoitotodistus antaa oikeuden tarpeellisiin hammaslääkärikäynteihin korkeakustannussuojan puitteissa. Tarpeelliseksi hammashoidoksi lasketaan kipua ja vaivoja suussa lieventävät toimenpiteet sekä ehkäisevä hoito. Hakeva hammashoito merkitsee hammashoitohenkilöstön suorittamia kotikäyntejä kerran vuodessa. Tällöin tehdään suun terveystarkastus ja annetaan ohjeita päivittäisestä suun hoidosta.

Kustannukset

Tarpeellisesta hammashoidosta peritään sama maksu kuin käynnistä terveyskeskuksessa. Hakeva hammashoito kerran vuodessa on maksuton.

Kenellä on oikeus tarpeelliseen hammashoitoon ja suun terveyden arviointiin

  1. Erityisasunnossa asuvalla (hoito- ja hoiva-asunnot ja ryhmäasunnot), jolla on valvonta suurimman osan vuorokautta ja jonka parantumismahdollisuudet katsotaan vähäisiksi.
    Tällä tarkoitetaan henkilöitä, joiden terveyden- ja sairaanhoitovastuu on kunnalla terveyden- ja sairaanhoitolain mukaan.
  2. Henkilöt, joilla on  pysyvä ja mittava kotisairaanhoito.
  3. Henkilöt, jotka kuuluvat LSS-lain piiriin (Laki eräille  toimintaesteisille annettavasta tuesta ja palvelusta).
  4. Henkilöt, jotka saavat tukea ja apua omaiselta kehitysvamman, psyykkisen tai fyysisen toimintaesteen tai vaikean kroonisen sairauden vuoksi.

Tämä koskee myös henkilöitä, joilla on rajoitettu todellisuudentaju pitkäaikaisen ja vaikean psyykkisen toimintaesteen, kuten psykoosisairauden takia.

HUOM! Henkilön hoivantarve ratkaisee oikeuden erityiseen hammashoitotukeen.

Kuka laatii todistukset tarpeellisesta hammashoidosta?

  • Erityisasunnoissa asuvien tulee kääntyä sairaanhoitajan puoleen.
  • Kotipalvelujen käyttäjän tulee kääntyä yksikönpäällikön puoleen
  • LSS-asunnossa asuvat tai LSS-toimenpiteiden alaiset kääntyvät yksikönpäällikön puoleen.

Omaishoidossa kotona olevien,  joilla ei ole yhteyshenkilöä kunnassa, tulee täyttää hakemus ja lähettää se Länsi-Götanmaan hammashoitoyksikköön. Hakemuslomakkeita ja lääkärintodistuksia löytyy hammashoitoyksikön kotisivulta.

Länsi-Götanmaan hammashoitoyksikkö

Tarkistettu viimeksi 2020-10-09 av JONHJO