Undersköterska ger vård till en kvinna i hennes hem.

Kotisairaanhoito

Ellei pysty itse tai omaisten avulla menemään terveyskeskukseen, voi saada kotisairaanhoitoa kunnalta. Kunnan laillistettu sairaanhoitohenkilöstö arvioi onko henkilöllä oikeus sairaanhoitoon kotona.

Ihmiset
Medicinskt ansvarig sjuksköterskaHelena Törneröd 0520 – 49 71 23
yksikkö Omsorgsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Hoivahallinto (Omsorgsförvaltningen)

Kunnan terveyden- ja sairaanhoito mahdollistaa pitkäaikaissairaiden tai toimintavajeisten hoidon kotona tai erityisasunnossa sairaalan sijasta. Kotisairaanhoito mahdollistaa hoidon kotona sekä lyhyiden että pitkien jaksojen aikana.

Hoidon toteuttavat sairaanhoitaja tai hoivahenkilöstö.

Tällaista apua voit saada

  • Lääkkeiden käsittely
  • Haavasiteiden vaihto
  • Näytteiden ottaminen
  • Hoito elämän loppuvaiheessa
  • Myös vaativia terveyden- ja sairaanhoitotoimenpiteitä suoritetaan

Sairaanhoitajan ammattivastuuseen kuuluu toteuttaa annetut määräykset ja oman pätevyytensä ja kokemuksensa pohjalta arvioida potilaan tila, suorittaa sopivia toimenpiteitä ja kutsua asiantuntija-apua tarvittaessa. Kotisairaanhoito suorittaa suunniteltuja ja akuutteja sairaanhoitotoimenpiteitä vuorokauden ympäri.  

Maksut

Korkein maksu on 330 kr kuukaudessa. 

Tarkistettu viimeksi 2019-01-31 av Ingela Gummesson