En sjuksköterska hjälper en patient i en säng med ett dropp. Bredvid står ytterligare en sjuksköterska.

Kotisairaanhoito

Ellei pysty itse tai omaisten avulla menemään terveyskeskukseen, voi saada kotisairaanhoitoa kunnalta. Kunnan laillistettu sairaanhoitohenkilöstö arvioi onko henkilöllä oikeus sairaanhoitoon kotona.

Ihmiset
Medicinskt ansvarig sjuksköterska Helena Törneröd 0520 – 49 71 23
yksikkö Omsorgsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Hoivahallinto (Omsorgsförvaltningen)

Kunnan terveyden- ja sairaanhoito mahdollistaa pitkäaikaissairaiden tai toimintavajeisten hoidon kotona tai erityisasunnossa sairaalan sijasta. Kotisairaanhoito mahdollistaa hoidon kotona sekä lyhyiden että pitkien jaksojen aikana.

Hoidon toteuttavat sairaanhoitaja tai hoivahenkilöstö.

Tällaista apua voit saada

  • Lääkkeiden käsittely
  • Haavasiteiden vaihto
  • Näytteiden ottaminen
  • Hoito elämän loppuvaiheessa
  • Myös vaativia terveyden- ja sairaanhoitotoimenpiteitä suoritetaan

Sairaanhoitajan ammattivastuuseen kuuluu toteuttaa annetut määräykset ja oman pätevyytensä ja kokemuksensa pohjalta arvioida potilaan tila, suorittaa sopivia toimenpiteitä ja kutsua asiantuntija-apua tarvittaessa. Kotisairaanhoito suorittaa suunniteltuja ja akuutteja sairaanhoitotoimenpiteitä vuorokauden ympäri.  

Maksut

Korkein maksu on 330 kr kuukaudessa. 

Tarkistettu viimeksi 2019-01-31 av Ingela Gummesson