Hakemuksesta rahaksi

Näin menettely etenee toimeentulotuen hakemuksesta rahaksi.

Ihmiset
Områdeschef Annika Andersson 0520-49 79 49
yksikkö Enheten för socialt stöd och försörjning Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kontakt Enheten för socialt stöd och försörjning

Haettaessa toimeentulotukea (sosiaaliavustusta) ensimmäistä kertaa tulee ottaa yhteys Sosiaalituki ja toimeentulo -yksikköön (toimeentulotuki) ja varata aika käsittelijälle.

Tapaamisen yhteydessä käsittelijä käy läpi kaikki taloudellisen avustuksen saamiseen liittyvät säännöt. Kaikki mahdolliset varat on tilitettävä. Koska avustus on tarveharkittu, hakijan tarpeista pitää tehdä selvitys. Koko talouden varat ja tulot vaikuttavat toimeentulotukeen. Hakemuksessa hakijan on annettava kaikki tiedot tuloistaan ja menoistaan. Tavallisimpia tietoja ovat:

  • Palkka
  • Sairauspäiväraha
  • Vanhempainraha
  • Työttömyys- tai ALFA-kassakorvaus
  • Eläke
  • Koulutusavustus
  • Elatustuki, lapsi- ja opintoavustus
  • Asuntoavustus

Kaikki tulojen muutokset on ilmoitettava sosiaalipalveluun sinä aikana kun asianomainen saa toimeentulotukea.

Jotta työttömyyden perusteella saa toimeentulotukea, asianomaisen pitää olla ilmoittautunut työnvälityksessä ja hakea töitä. Koska toimeentulotuki on tarveharkittu, asianomaisen tarpeista on tehtävä selvitys. Toimeentulotuen myöntäminen edellyttää, että asianomainen etsii töitä aktiivisesti, ellei hän ole sairaskirjoilla lääkärintodistuksella.

Yhdessä sosiaalisihteerin kanssa laaditaan toimintasuunnitelma. Toimintasuunnitelma on jatkossa perustana työlle jonka tavoitteena on oma toimeen tulo.

 Toimeentulotuki koostuu valtakunnallisesta normista ja avustuksesta muuhun elämiseen. Tuen suuruus riippuu perheen koosta ja kotona asuvien lasten iästä.

Odotusaika

Odotusaika sosiaalisihteerin tapaamiseen on noin kolme viikkoa

Valituksen teko

Jos taloudellista avustusta koskeva hakemuksesi hylätään kokonaan tai osittain, saat tästä kirjallisen päätöksen. Päätöksestä voidaan valittaa.

Valitus on jätettävä viimeistään kolmen viikon kuluessa päätöksen tiedoksiantopäivästä. Valitus lähetetään yksikköön sosiaalinen tuki ja toimeentulo [Socialt stöd och försörjning].

Postiosoite:
Trollhättans Stad
Box 931
461 29 Trollhättan

Sosiaalinen tuki ja toimeentulo -yksikkö voi harkita päätöksen uudelleen. Ellei se ota päätöstä harkittavaksi uudelleen, päätös toimitetaan valituksen kanssa Hallinto-oikeuteen harkittavaksi.

Hallinto-oikeuden tuomion jälkeen sekä toimeentulotuen hakijalla että Sosiaalinen tuki ja toimeentulo -yksiköllä on mahdollisuus mennä eteenpäin ja hakea valituslupaa kamarioikeuteen. Asianomaisella on oikeus saada apua ja tietoja Sosiaalinen tuki ja toimentulo -yksiköstä valituksen tekemisen yhteydessä.

Takaisinmaksuvelvollisuus

Asianomainen saattaa olla takaisinmaksuvelvollinen, mikäli myönnetty toimeentulotuki maksetaan esimerkiksi eläkkeen tai sairauspäivärahan ennakkona tai työselkkauksen yhteydessä.

Toimeentulotuen voi joutua maksamaan takaisin ja saada myös syytteen petoksesta mikäli asianomainen on antanut vääriä tietoja taloudestaan, jättänyt tietoja antamatta tai muulla tavoin myötävaikuttanut siihen, että rahaa on maksettu liikaa.

Tarkistettu viimeksi 2017-05-22 av clara.bengtsson@trollhattan.se