Pengar av olika valörer

Sosiaaliavustus, toimeentulotuki

Toimeentulotuki on ehdollinen avustus, jota voidaan myöntää henkilölle, joka ei kykene elättämään itseään muulla tavoin.

Ihmiset
Områdeschef Annika Andersson 0520-49 79 49
yksikkö Enheten för socialt stöd och försörjning Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kontakt Enheten för socialt stöd och försörjning

Yhteystiedot

Kaikilla Trollhättanin kunnassa oleskelevilla, joilla ei ole riittävästi rahaa itsensä ja perheensä elättämiseen, on sosiaalipalvelulain mukaa oikeus hakea toimeentulotukea.

Hakemus tehdään käsittelijän luona sosiaalisesta tuesta ja toimeentulosta vastaavassa yksikössä (Verksamhetsområde socialt stöd och försörjning). Käsittelijä arvioi sen jälkeen onko hakijalla oikeus toimeentulotukeen vai ei.

Tarkistettu viimeksi 2016-01-11 av Katarina Loodh