Avustusnormi

Myönnetyn summan suuruus riippuu osittain tuloista ja menoista ja osittain perheen koosta ja kotona olevien lasten iästä. Avustuksen tulee kattaa elinkustannukset.

Ihmiset
Områdeschef Annika Andersson 0520-49 79 49
yksikkö Enheten för socialt stöd och försörjning Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kontakt Enheten för socialt stöd och försörjning

Yhteystiedot

Tuki määräytyy sosiaalipalvelulain mukaan. Toimeentulotukihakemuksista päättää kunnan sosiaalipalvelu. Toimeentulotuki koostuu eri osista.

Esimerkiksi asumiseen, taloussähköön, työmatkoihin ja kotivakuutukseen tarkoitetusta toimeentulotuesta päätetään kunnassa hakemusta harkittaessa. Ne osat, joista hallitus päättää, määräytyvät sosiaalipalvelulaissa ja niitä kutsutaan valtakunnalliseksi normiksi (riksnorm).

Tähän rahojen pitää riittää:

  • Elintarvikkeet
  • Vaatteet ja jalkineet
  • Leikki ja vapaa-aika
  • Käyttötarvikkeet
  • Terveys ja hygienia
  • Päivälehti, puhelin ja TV-lupamaksu

Avustusta voi myös saada vuokraan, taloussähköön, työmatkoihin, kotivakuutukseen, lääkärinhoitoon, akuuttiin hammashoitoon, silmälaseihin ja ammattiliiton ja työttömyyskassan maksuihin. Näistä voidaan keskustella käsittelijän kanssa sosiaalipalvelussa.

Hintojen ja kulutustottumusten muuttuessa myös valtakunnallisen normin summat muuttuvat. Kuluttajaviraston hinta- ja kulutustutkimukset kohtuullisista elinkustannuksista ovat näiden tarkistusten perustana.

Avustusnormin henkilökohtaiset kustannukset

Lapset ja nuoret

  <1 v. 1-2 v. 3 v. 4-6 v. 7-10 v. 11-14 v. 15-18 v. 19-20 v.
Elintarvikkeet 580 890 940 1000 1250 1445 1685 1685
Vaatteet/jalkineet 475 475 475 505 545 565 585 605
Vapaa-aika/leikki 100 190 190 370 490 635 685 615
Hygienia 585 425 125 105 125 195 295 375
Summa: 1740 1980 1730 1980 2410 2840 3250 3280

Aikuiset

  Yksinäinen Parisuhteessa
Elintarvikkeet 1 705 2 835
Vaatteet/jalkineet 565 1 130
Vapaa-aika/leikki 395 790
Hygienia 285 565
Summa 2 950 5 320

Avustusnormin yhteiset talouskustannukset

Henkilöiden lukumäärä taloudessa

  1 2 3 4 5 6 7
Käyttötarvikkeet 90 120 250 310 405 515 605
Sanomalehti, puhelin, tv-lupa 840 920 1060 1180 1305 1435 1515
Summa 930 1040 1310 1490 1710 1950 2120

Laske toimeentulotuki

Tee koelaskelma sosiaalihallituksen verkkosivulla. Koelaskelman avulla voidaan nähdä onko talous toimeentulotukirajan ylä- vai alapuolella. Laskelma perustuu osittain valtakunnannormiin ja osittain itse syötettäviin tietoihin omasta taloudesta.

Hakemus tehdään käsittelijän luona sosiaalisesta tuesta ja toimeentulosta vastaavassa yksikössä (Verksamhetsområde socialt stöd och försörjning).
Käsittelijä arvioi sen jälkeen onko hakijalla oikeus toimeentulotukeen vai ei.

Tarkistettu viimeksi 2019-10-09 av clara.s.bengtsson@trollhattan.se