Friluftscenter Öresjögården

Öresjö friluftscenter

Under flera år har Trollhättans fritidsgårdar bedrivit sommarverksamhet för ungdomar. Verksamheten är förlagd till en stuga vid Öresjö, c:a 1 mil från centrum. Aktiviteterna där har framför allt bestått av sol, bad och kanoting.

Verksamhetsidé

Vår verksamhetsidé är att Öresjö friluftscenter ska vara en mötesplats där ungdomar i Trollhättans stad stimuleras till spännande och intresseväckande naturupplevelser och fritidsaktiviteter. Verksamheten är indelad i tre områden: Kamratbanan, Öresjögården och lägerverksamheten.

Kamratbanan

Under 1996 byggdes en bana för samarbetsövningar en s.k. Kamratbana som bland annat erbjuds samtliga elever i årskurs 7 inom Trollhättans kommun. Huvudsyftet är att öka dels den egna och dels gruppens självkännedom och därmed utveckla deltagarnas sociala kompetens. Vår målsättning med kamratbanan är:

  • Väcka ungdomars intresse för friluftsliv och fysisk aktivitet.
  • Lära ungdomar att ta ansvar för natur och miljö.
  • Skapa en mötesplats där ungdomar kan närma sig varandra oavsett ursprung och bakgrund.
  • Stärka ungdomars självtillit, självkänsla och självförtroende.
  • Skapa förutsättningar för utmaningar och personlig utveckling både individuellt och i grupp.

Öresjögården

Verksamheten vid Öresjögården är indelad i tre områden: vinterverksamhet, sommarverksamhet och uthyrning (endast till skolor, föreningar och organisationer, ej till privatpersoner). På vintern handlar det om pimpelfiske, längdskidåkning och skridskoåkning. På sommaren är det sol, bad, bollspel, kanoting och andra vattenaktiviteter som gäller.

Lägerverksamhet

Trollhättans närhet till skog och sjö inbjuder till ett rikt friluftsliv och ger också de förutsättningar som krävs för en väl fungerande lägerverksamhet. Vår kompetens och tillgång till Öresjö friluftscenter gör att vi kan erbjuda och skapa förutsättningar för endagarsläger, flerdagarsläger, expeditioner och lägerskolor.


Taxor för hyra av Öresjögården

Information och bokningar: Marie Norström, Tel. 0520-49 63 59 eller via e-post till:
marie.norstrom@trollhattan.se

Information: Gunilla Engström, Tel. 0520-49 65 08 eller via e-post till:gunilla.engstrom@trollhattan.se


Youtube-film från Öresjö