Fritidsgårdarna Trollhättan

  • Våra fritidsgårdar i Trollhättan ska upplevas som attraktiva och trygga mötesplatser och ska vara ett alternativ till kommersiell verksamhet.
  • Ungdomarna ska ha möjlighet att påverka verksamheten.
  • Verksamheten ska präglas av att vi är ett mångkulturellt samhälle och ska vara en viktigt kugge i arbetet för integration och jämställdhet.

Europeiska principer och riktlinjer för lokal och öppen fritids- och ungdomsverksamhet

Klicka på länken nedan för mer information.

Europe Goes Local – Sverige

Keks

Fritidsgårdarna i Trollhättan är medlemmar i ett nätverk som heter Keks (kvalitet och kompetens i samverkan) och samverkar kring att utveckla och dokumentera ungdomsverksamhet. Nätverket består av drygt 60 medlemskommuner i Sverige samt ett antal i Slovenien och Finland.