vhuset sommar

V-huset fritidsgård

Välkommen till V-huset fritidsgård! Vi finns i ”V-huset” som ligger mitt emot Nils Erikssons gymnasiet intill Elefanten. Du som går i åk 6 får vara på gården fram till 18.00 på vardagar och till 19.00 på fredagar samt lov. Årskurs 7 och uppåt tills vi stänger.

Öppen verksamhet

På V-huset hittar du bio/dansrum, studio, skapandeverkstad, fotboll/pingisrum, biljard, tv-spelsrum, kök och café. Har du några egna förslag om vad just du vill göra eller kanske förändra här på fritidsgården så prata med dina fritidsledare eller kom till våra Tips & idé-möten som hålls ett par gånger om året. Det är DIN fritid det handlar om!

MBU - Människan bakom uniformen

V-huset och fältenheten är ansvariga för MBU i Trollhättan. MBU är en utbildning där ungdomar och yrkesverksamma får möjlighet att lära känna varandra för att med fördel kunna mötas på varandras arenor. Läs mer om MBU i Trollhättan

HBTQi+ verksamhet

På torsdagskvällarna mellan 14.00-21.00 är det hbtqi-café på V-huset fritidsgård. Då är du som identifierar dig som homo, bi, trans eller har queera uttryck och identiteter extra välkommen och gården är stängt för övriga besökare. Dessa kvällar har fokus på frågor och innehåll som känns relevanta för er och skapar ett tryggt sammanhang att träffa vänner i.

Vill du veta mer ring eller skicka sms till: 073-3488352 eller skicka dm till vår instagram @vhusetfritidsgardfrizon

Lovaktiviteter

På loven brukar vi åka på olika utflykter, resor och läger. Allting är kostnadsfritt. Fritidsgårdarna har även en stuga i Öresjö där vi har möjlighet till flera vatten- och friluftsaktiviteter.    

På Facebook och Instagram står det mer om vår verksamhet, öppettider och vad som händer och sker.

Öppettider

Vecka 2 – 19 & Vecka 39 – 50

Måndag 14.00 – 21.00
Onsdag 14.00 – 21.00
Torsdag 14.00 – 21.00
(HBTQi+ kväll 14.00 - 21.00)
Fredag 15.00 – 23.00

Hitta till oss!

Besöksadress: Tingvallavägen 37
461 32 Trollhättan
Tele: 0520 – 49 73 81      

Färdbeskrivning

Med kollektivtrafiken:
Buss 24, Sylte & Lextorp
Busshållsplats, "Förrådsgatan"