Kulturhusets fasad med logga för HBTQ+-certifiering från företaget Samkrafter.

HBTQ+-certifierad verksamhet

Sedan våren 2022 är Kronan Kulturhus i Trollhättan en HBTQ+-certifierad verksamhet. Detta innebär att samtlig personal genomgått en utbildning för att bli en än mer normmedveten och inkluderande arbetsplats.

I samband med HBTQ+-certifieringen har vi på Kronan Kulturhus gått igenom ett genomgripande värdegrundsarbete med avstamp i människors sexuella läggning och könsidentitet. Vi har även tagit fram en handlingsplan för att förstärka detta arbete och skapa en trygg och inkluderande plats och verksamhet.

Bakgrund till certifieringen

Trollhättans stad har tagit ställning för allas lika värde; i möte med brukare och invånare ska varje individ mötas jämlikt och respektfullt, oavsett vem den är. Ett viktigt steg i detta är att stadens verksamheter HBTQ+-certifieras. Vi ser att kunskap kring detta är av yttersta vikt för att nå ett jämlikt samhälle.

Vår vision

Inom Kronans Kulturhus verksamheter ska alla känna sig välkomna och inkluderade. Varje person ska känna sig sedd, hörd och respekterad.

Mer information

http://www.hbtqcertifiering.se/