Myrkkyinformaatio

Epäiltäessä onnettomuutta tulee hankkia välittömästi apua!

Ihmiset
Säkerhetssamordnare Madelene Andersson 0520-49 77 00
yksikkö Trollhättans Stad Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Ota meihin yhteyttä
 • Myrkytys hengitysteiden kautta – Viekää vahingoittunut ulos raittiiseen ilmaan, löysätkää kiristävät vaatekappaleet!
 • Ihon kautta – Huuhtokaa ensin vedellä ja peskää sen jälkeen vedellä ja saippualla
 • Nielemällä – Huuhtokaa suu, juottakaa maitoa, yrittäkää saada oksentamaan, ottakaa yhteys lääkäriin
 • Roiskeita silmiin – Huuhtokaa vedellä, ottakaa yhteys lääkäriin
 • Ampiaisen, mehiläisen ja hyönteisen pisto – Voi aiheuttaa allergisia reaktioita ja hengitysvaikeuksia
 • Epäiltäessä yliherkkyyttä – ottakaa yhteys lääkäriin.
 • Käärmeen purema – ottakaa yhteys lääkäriin

Akuutti myrkytys – soittakaa numeroon 112. Ellei ole kiire, soittakaan numeroon: 010-456 67 00 Sairaanhoitoneuvonta: 0771-117 117

Giftinformationscentralen - Myrkytystietokeskus

Akuuttitapauksissa soittakaa 112

 • Ambulanssi
 • •Myrkytystietokeskus

Kun tapaus ei ole kiireellinen

 • Myrkytystietokeskus: 010-456 67 00
 • Lääkeneuvonta: 020-66 77 66
 • Sairaanhoitoneuvonta: 0771-117 117
 • Päivystyskeskus Trollhättanissa: 0771-117 117
Tarkistettu viimeksi 2017-07-24 av katarina.loodh@trollhattan.se