Ensiapu

Oikein annettu ensiapu ensimmäisten minuuttien aikana voi merkitä eroa elämän ja kuoleman välillä.

Ihmiset
Säkerhetssamordnare Madelene Andersson 0520-49 77 00
yksikkö Trollhättans Stad Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Ota meihin yhteyttä

Hyviä neuvoja

 • Pysykää rauhallisena
 • Jos paikalla on useita henkilöitä, jonkun tulee ruveta johtajaksi
 • Jakakaa työtehtävät
 • Antakaa ensiapua
 • Varoittakaa muita vaarasta
 • Hälyttäkää 112 SOS Alarm

Tarkistakaa aina

 • Tajunta: Mikäli henkilö hengittää itse, sijoittakaa hänet kylkiasentoon, pysytelkää henkilön luona ja hälyttäkää ambulanssi numerosta 112
 • Hengitys: Mikäli hengitys on pysähtynyt, antakaa suusta-suuhun hengitystä ja hälyttäkää ambulanssi numerosta 112
 • Pulssi: Tunnustelkaa pulssia kaulalta. Mikäli pulssia ei tunnu, on sydän todennäköisesti pysähtynyt. Hälyttäkää ambulanssi numerosta 112
 • Verenvuoto: Pysäyttäkää verenvuoto painesiteellä ja pitämällä vahingoittunutta ruumiinosaa yläasennossa ja antamalla vahingoittuneen henkilön maata jalat ylhäällä.
 • Palovamma: Ihoon kiinni jääneet vaatekappaleet tulee jättää paikalleen. Huuhdelkaa vahingoittunutta ruumiinosaa viileällä vedellä vähintään 15 minuuttia, ottakaa yhteys lääkäriin, jos vamma katsotaan vakavaksi.
 • Myrkytys: Epäiltäessä onnettomuutta tulee hankkia välittömästi apua soittamalla numeroon 112 – oireiden esiintymiseen saattaa kulua kauan!

Liitetiedot

Ruotsin Punainen risti (Svenska Röda korset) antaa lisäneuvoja ja järjestää ensiapukoulutusta sekä kriisi- ja lähimmäistukikoulutusta – puhelin 0521-27 78 66. 

Svenska Röda korset - Ruotsin Punainen risti

Dinsäkerhet.se on yksityishenkilöille tarkoitettu verkkosivu riskeistä ja turvalisuudesta. Siinä keskitytään ehkäisevään työhön kotona ja vapaa-ajalla. Verkkosivulla on vinkkejä ja työkaluja, joiden avulla voi ehkäistä onnettomuuksia ja vahinkoja koti- ja vapaa-aikaympäristössä sekä miten tulee toimia onnettomuuden tai kriisin sattuessa.

DinSäkerhet.se

Pelastuspalvelun päätehtävänä on ehkäistä ja estää tulipaloja sekä muita onnettomuuksia, jotka voivat johtaa pelastustoimenpiteisiin.

NÄRF, Norra Älvsborgs Räddningsförbund - Pohjoisen Älvsborgin Pelastuspalveluliitto

Tarkistettu viimeksi 2016-01-11 av Katarina Loodh