hbtqcertifierad_logotypsamkrafter_626x347.png

HBTQ+ certifiering

Sedan hösten 2023 är samtliga fritidsgårdar i Trollhättan HBTQ+-certifierade. Detta innebär att samtlig personal genomgått en utbildning för att bli en än mer normmedveten och inkluderande arbetsplats. Med Samkrafters HBTQ-certifiering har vi på fritidsgårdarna gått igenom ett genomgripande värdegrundsarbete med avstamp i människors sexuella läggning och könsidentitet. Vi har i samband med utbildningen och certifieringen även tagit fram en handlingsplan för att förstärka detta arbete och skapa en trygg och inkluderande plats och verksamhet.

Bakgrund till certifieringen

Trollhättans stad har tagit ställning för allas lika värde, i möte med brukare och invånare ska varje individ mötas jämlikt och respektfullt, oavsett vem den är. Ett viktigt steg i detta är att stadens verksamheter HBTQ-certifieras. Vi ser att kunskap kring detta är av yttersta vikt för att nå ett jämlikt samhälle.

Vår vision

Inom fritidsgårdarnas verksamheter ska alla känna sig välkomna och inkluderade. Varje person ska känna sig sedd, hörd och respekterad.

Mer info:

http://www.hbtqcertifiering.se/

http://www.samkrafter.se/